Bioresonanca na prvem mestu

0
157
Bioresonančna metoda je pri nas zagotovo med bolj znanimi komplementarnimi oblikami zdravljenja in po dveh desetletjih uživa med uporabniki veliko zaupanje. Pripisujemo ji kar prvo mesto po uspešnosti med vsemi metodami zdravljenja, ki niso šolsko medicinske. Najbolj opevana je njena pomoč pri alergijah, kjer naj bi veljala 80-odstotna uspešnost, sicer pa je pri različnih težavah v povprečju uspešna med 60 in 90 odstotki.

Uporaba se počasi širi tudi v države, kjer imajo bolj konzervativen odnos do komplementarnih in integrativnih oblik zdravljenja. Bioresonančno metodo terapevti vidijo kot dopolnilno terapijo, ki je preizkušena in dokazana, uporabniki pa jo cenijo kot neinvazivno in naravno metodo.

Za katere težave?

Uporabljamo jo za medi­cin­ske tera­pev­tske in dia­gno­stične namene. »Z bioresonančno metodo uspešno zdravimo dve veliki skupini – alergije in bolečinska stanja. V obeh primerih si upamo trditi, da zdravimo, saj to dokazujejo trdne znanstvene raziskave po najvišjih znanstvenih merilih randomiziranih kontroliranih dvojno slepih študij. Pri ostalih indikacijah pa je bioresonančna metoda odličen dopolnilni medicinski pripomoček, kjer imamo lastne rezultate sicer nižjih stopenj dokazljivosti, vendar je ta izpeljana še na podlagi ponovljivosti.

V praksi to pomeni, da različni terapevti prihajamo praktično do enakih rezultatov,« razlaga Antonina Rome, dr. med., vodja Inštituta za bioresonanco in regulativno medicino, ki se je po študiju medicine in nekajletnem zdravniškem delu odločila, da se bo povsem posvetila naravni medicini. Danes bioresonačno metodo terapevti uporabljajo tudi kot pomoč za krepitev imunskega sistema, pri akutnih prehladnih obolenjih (nahod, gripa), po obremenitvah z glivicami, virusi in bakterijami, elektrosmogu in sevanjih, pri boleznih prebavnega in urinarnega trakta, pri kronični utrujenosti, depresiji in stresu, pa tudi pri zmanjševanju telesne teže, odvajanju od kajenja in pri hormonskih težavah.

Z bioresonančno metodo najpogosteje prepoznavajo in odpravljajo intolerance pri alergijah v prehrani, v okolju ali pri uporabi tujih substanc, ki jih danes vede ali nevede vnašamo v telo, ter kot pomoč pri težavah s sklepi in hrbtenico. »Poleg omenjenih raziskav so bile opravljene tudi predklinične raziskave z visoko stopnjo dokazljivosti, če npr. omenim le raziskavo ponovne vzpostavitve imunskega sistema pri radioaktivno kontaminiranih miših (avtorji D. Sakharov idr.). S tovrstnimi raziskavami lahko definicijo bioresonančne metode podkrepimo, saj izločimo placebo učinek bolnika,« razlaga sogovornica.

Po raziskavi Hansa Brügemanna z inštituta Regumed Institut für Regulative Medizin iz Münchna pri alergiji šest mesecev po opravljeni in končani terapiji 83 odstotkov pacientov nima več nobenih težav, pri 11 odstotkih so opazne izboljšave, pri 4,5 odstotka se stanje ne spremeni, medtem ko pri 1,5 odstotka strank stanja ni bilo mogoče oceniti.

Znanost v ozadju

»Bio­re­so­nanca je komu­ni­ka­cija s fizi­kalno ultrafinimi, a bio­lo­ško zelo učin­ko­vi­timi signali, kar je raziskoval in opisoval nemški biofizik Fritz Albert Popp,« razlaga Antonina Rome. Teme­lji na zdra­vlje­nju s člo­veku lastnimi nihanji ob pred­po­stavki, da je človeški organizem vir celega spek­tra ele­k­tro­ma­gne­tnih nihanj raz­lič­nih celič­nih združb in organov. Vse celice in vsi naši organi v telesu nihajo, poleg fizioloških, torej zdravih elektromagnetnih nihanj, pa se lahko pojavljajo tudi patološka nihanja. Pacientova lastna nihanja lahko terapevt posname s površine telesa in jih prek kabla vodi v terapevtski aparat, ki lahko nihanja spremeni. Glede na terapevtski cilj lahko terapevti nihanja oslabijo, okrepijo ali obrnejo.

Glavni cilj terapije je sprožiti lastne telesne regulacijske moči, da se posameznik osvobodi motečih patoloških vplivov in se začne samozdravljenje. Bioresonančna metoda ima prve moderne začetke v 70. letih prejšnjega stoletja, ko so razvili prvo bioresonančno napravo. Hkrati z novimi spoznanji, izkušnjami, raziskavami in spremljanjem ponovljivosti rezultatov pri različnih terapijah je potekal tudi razvoj naprav, s pomočjo katerih izvajajo bioresonančno metodo. »Do mejnih premikov pri razvoju naprav prihaja na nekaj let. Odločilen mejnik je nastopil z razvojem naprave, s katero se je razširil frekvenčni spekter (kar pomeni več indikacij, op. avtorja), pomembne pa so tudi izboljšave, s katerimi danes lahko skrajšamo število potrebnih obiskov (4 do 8),« poudarja Antonina Rome.

Kako izbrati pravega terapevta?

Redna izobraževanja so ključna, da terapevti ohranjajo svoje znanje, ga nadgrajujejo in izmenjujejo izkušnje, poudarja Antonina Rome. »Za ta namen smo v Inštitutu za bioresonanco in regulativno medicino (združuje terapevte, ki delajo z napravo BICOM; teh je pri nas največ) uvedli letna izobraževanja. Inštitut za bioresonanco in regulativno medicino ima med drugim nalogo, da sprejema pripombe, pritožbe in prijave o vseh nepravilnostih ter teži k njihovi odpravi pri terapevtih.

Ravno tako nadzoruje naprave, da so na dve do tri leta redno servisirane pri uradnih pooblaščencih. Bolnik lahko zahteva vinjeti podobno nalepko na zgornji strani aparata, s čimer je dokazano, da je naprava pravilno pregledana. Prav tako se o terapevtu lahko tudi pozanima v objavljenem registru na naši spletni strani. In še: če terapija po treh do štirih obiskih ni uspešna, lahko z njo vsakdo preneha.« To pa je tudi edini možen negativni učinek terapije.

Bioresonanca pri nas

Bioresonančna metoda je pri nas dokaj znana in pogosto uporabljana. Po podatkih ankete Združenja za integrativno medicino Slovenije iz letošnjega leta, ki je zajela 260 anketirancev, je bioresonančno metodo pri nas preizkusilo več kot 8 odstotkov tistih ljudi, ki so že poiskali pomoč pri alternativni in integrativni medicini (po njihovih podatkih je to skoraj 80 odstotkov anketiranih), po uspešnosti zdravljenja pa so jo uvrstili na prvo mesto, pred homeopatijo, akupunkturo, bioenergijo, tradicionalno kitajsko medicino, ajurvedo, akupresuro …, kar je kar presenetljiv rezultat in ga s svojimi izkušnjami podpira tudi Antonina Rome.

 »Na podlagi osebne prakse lahko trdim, da uživa velik ugled med ljudmi in vse bolj tudi med kolegi zdravniki. Dnevno namreč sodelujem in se povezujem v prvi vrsti s pediatri in splošnimi zdravniki iz zdravstvenih domov ali zasebnih centrov, nato z ginekologi, stomatologi ter psihiatri na območju Ljubljane. Predvsem tisti zdravniki, ki so imeli sami pozitivne izkušnje, nimajo pa dovolj znanja, to zdravljenje radi prepustijo izkušenemu zdravniku bioresonančnemu terapevtu.

Zato smo se v Inštitutu za bioresonanco in regulativno medicino odločili, da s kongresom, ki bo potekal 5. in 6. septembra v Kongresnem centru hotela Slovenija Portus (Life Class) v Portorožu, predstavimo bioresonančno metodo ter jo približamo tudi in predvsem družinskim zdravnikom in pediatrom po Sloveniji,« razlaga Antonina Rome.

Kaj pa drugod po Evropi?

Preglednih in zbranih podatkov ni na voljo, so nam pa strokovnjaki, ki se bodo te dni srečali na mednarodnem kongresu bioresonance v Sloveniji, zaupali svoja mnenja. V Nemčiji se podobno kot pri nas kar 80 odstotkov ljudi ne bi odreklo možnostim naravnih metod zdravljenja, za bioresonanco, ki ima v Nemčiji najdaljšo tradicijo, je slišalo prek 20 odstotkov Nemcev, 12 odstotkov pa pozna tudi učinke njene uporabe.

Na Švedskem, kjer je integrativna medicina šele na začetku sprejemanja, je tudi bioresonančna metoda manj znana. Zaupa ji vse več ljudi, izvaja pa jo le 70 terapevtov, medtem ko v Nemčiji samo BICOM napravo uporablja več kot 4000 zdravnikov s končano medicinsko fakulteto. »Šolska medicina ima v Nemčiji do te metode precej skeptičen odnos,« pripoveduje Hans Brügemann, ki bo predaval na omenjenem kongresu.

»Čudi me, da glede na rezultate, ki jih omogoča, v vseh teh letih niso izvedli resnega preverjanja metode. V Nemčiji sicer ni zakona, ki bi omejeval bioresonančno terapijo in njeno uporabo, obstajajo predpisi za promoviranje te metode in ostalih, ki zahtevajo dokazila o delovanju. Tako ima denimo naprava BICOM sodno overjena in klinično podprta dokazila za dve indikaciji, in sicer za terapije proti alergijam in terapije za odvajanje od kajenja.

Naši zdravniki poročajo, da je bioresonančna metoda uspešna med 60 in 90 odstotki. To ni zanemarljiva številka, saj gre za preizkušeno, naravno, neinvazivno in klinično dokazano metodo, ki je pomagala zares ogromnemu številu pacientov po vsem svetu.« Na Hrvaškem je, podobno kot v Švici, to še vedno redka metoda, imajo le nekaj deset izvajalcev, vendar se njena popularnost širi zaradi ljudi, ki iščejo rešitve za intoleranco na določena živila.

Prihodnost?

Prihodnost v bioresonančni metodi, se strinjajo njeni izvajalci, je v komplementarnosti – dopolnjevanju zdravljenja uradne medicine. O tem so prepričani tudi zaradi zadovoljivih učinkov zdravljenja in zaradi zanimanja ljudi za takšno zdravljenje.

»Ker ima resna in kakovostna bioresonančna naprava ugled medicinskega pripomočka tipa IIa, kar pomeni, da mora slediti vsem zahtevam medicinskih pripomočkov, ne vidim popolnoma nobene ovire, da je ne bi mogli vpeljati v naš zdravstveni sistem pri tistih indikacijah, ki jih dosedanje znanstvene raziskave že potrjujejo, oziroma da zdravstveno zavarovanje ne bi krilo tovrstnih indikacij. Inteligentna je tista država, ki dovoli prihod novih metod v zdravstveni sistem v primerih, ko so v zvezi z njimi opravljene dokazljive znanstvene raziskave,« zaključuje Antonina Rome.

Vir:

www.viva.si