Glas ženske

0
359

8. 3. 2010 so v italijanski Gorici podelili nagrade najboljšim delom, ki so jih napisala dekleta in žene na natečaju Glas ženske z naslovom Enake možnosti in jaz: »Kadar govorimo o enakih možnostih, največkrat mislimo na enakost med moškimi in ženskami. V kolikšni meri so moški res pripravljeni priznati to načelo, predvsem kadar gre za pomembne položaje v politiki, družbi in tudi v družini? V kolikšni meri smo pa me same pripravljene vlagati in verjeti v to načelo? In še, kako se je zavedanje o enakih možnostih pri ženskah spreminjalo skozi čas? Kako to načelo razumejo ženske v različnih krajih sveta? Roditi se kot ženska v zahodni družbi ali v tretjem svetu je velika razlika. Kaj je torej bistvo tega načela?« O tem je pisala tudi nagrajena dijakinja Karmen Milutinović iz Elektrotehniške in računalniške šole Tehniškega šolskega centra v Novi Gorici. Obiskuje 2. letnik smeri Tehnik računalništva. V svoji anketi, v kateri je spraševala moške in ženske različnih starosti, je zapisala zanimiva dejstva. Spraševala se je, ali smo ženske enakovredne moškim. Slednji so nam nekoč vcepili občutek manjvrednosti in krivde, vendar se je z razvojem to spreminjalo. Ženske so velik napredek dosegle tedaj, ko so si izborile volilno pravico. »Le počasi se navajamo, da so ženske enakopravne in enakovredne moškim na vseh področjih.« Anketiranci verjamejo, da bi bila tudi ženska dobra predsednica države, da bi moški težko sprejeli, če bi morali ostati doma, preživljale pa bi jih žene. Prepričani pa so, da moški dobro opravljajo gospodinjska dela in so uspešni pri vzgoji otrok. Zanimivo pa je dejstvo, da mama skrbi za varnost, oče pa postavlja meje.