Imam idejo

0
193

Ali dovolj poznamo Evropsko unijo? Seveda. Vemo, kje se nahaja, koliko je velika, katere države obsega, katere jezike govorimo…Pa vendarle, ali je to vse? Ko pa pogledamo na internet in v druge medije, se zavemo, da o njej vemo zelo malo. Kaj je vzrok temu? Menim, da je to velika luknja v izobraževanju.

 

Evropska unija ima nekaj zelo dobrih šol, kot so univerze Cambridge, Paris 06, Oxford… Vendar smo v osnovnih in srednjih šolah o Evropski uniji zelo slabo obveščeni. Tam se naučimo le nekaj osnovnih podatkov. Tisti, ki pa jih Evropska unija bolj zanima, pa morajo »zadeskati« na internet ter sami poiskati informacije, ki jih iščejo. V srednjih šolah bi morali biti bolj obveščeni o Evropski uniji, predvsem zaradi izmenjave študentov in zaradi panog, o katerih študiramo. Povečati bi morali tudi izmenjavo študentov, saj tako dobijo še več znanja o določeni panogi in bolj spoznajo Evropsko unijo.

Zaposlitve med državami v Evropski uniji delujejo, vendar na vrata trka gospodarska kriza. Evropska unija bi morala zmanjšati nezaposlenost, ki nastaja zaradi gospodarske krize. Nezaposlene bi lahko zaposlili za opravljanje javnih del, ki bi jih financirala Evropska unija. Tako bi nezaposleni dobili delo, za katero bi dobili plačo. Posledično bi delavci dobili kupno moč in tovarne bi začele delati. Tako bi gospodarstvo začelo spet funkcionirati in se razvijati naprej.

Evropska unija je turistično najbolj obiskano območje na svetu. Kdo ne pozna Louvrskega muzeja, trga in bazilike sv. Petra, atenske Akropole, Eifflovega stolpa, Postonjske jame, bavarskih gradov, Big Bena, norveških fjordov in islandskih gejzirjev. Da bi boljše izkoristili turistično kapaciteto, bi se morali kraji sosednjih držav z velikimi znamenitosti povezati med seboj. Tako navezo bi izkoristili tudi za vzporedni ogled manjših krajev, ki imajo tudi manjše, a včasih zanimivejše znamenitosti.

V Evropski uniji je veliko narodov, kar pomeni, da je tudi veliko jezikov. Seveda ima vsak jezik svojo lepoto, vendar le-ta predstavlja veliko oviro v komunikaciji med ljudmi. Da bi to oviro odpravili, bi se morali v šolah učili vsaj dva tuja jezika. Za starejše pa bi organizirali brezplačne tečaje tujih jezikov. Tako bi bilo sporazumevanje lažje.

Raziskovanje je še vedno večinoma namenjeno vsaki državi oziroma vsaki industriji posebej. Da bi se raziskave hitreje in boljše izvajale, bi v Evropski uniji ustanovili skupne raziskovalne centre. V njih pa bi bili zaposleni najboljši znanstveniki iz vseh držav v Evropski uniji. Rezultati raziskav bi pripadali vsem državam in tovarnam, kar bi dalo enake možnosti gospodarstvom posameznih držav.

Internet je trenutno najpomembnejši vir iskanje podatkov. Ravno zaradi tega bi ga moralo imeti vsako gospodinjstvo. Tako bi lahko vsakdo iskal informacije, lahko pa bi jih tudi posredoval. Ker pa »vsi ljudje vse vedo«, bi s tem lahko prišli do novih idej. Te ideje pa bi pregledovala posebna skupina ljudi. Izbrala bi najbolj primerne ter jih poslala v parlament. Tam pa bi lahko poskrbeli za vse ideje in jih mogoče celo izvedli.

Evropska unija je gospodarsko zelo razvita. Del dobička porabijo tudi za dobrodelne namene in za manj razvite države, ki trpijo pomanjkanje. Vendar denar ponavadi ne pride v prave roke. Zaradi tega bi lahko ustanovili tovarne, ki ne bi prinašale dobička, ampak le nova delovna mesta. Te tovarne bi izdelovale izdelke, katere bi potem namenili za pomoč manj razvitim državam. Tako bi se tam pomanjkanje zmanjšalo. Denar, ki so ga prej namenjali v pomoč nerazvitim, pa bi porabili za plačilo delavcev v teh tovarnah in za odpiranje novih.

Končno je prišel čas, ko se zavemo, da bi radi živeli v čistem okolju. Šele sedaj se spomnimo, kakšno onesnaževanje smo že naredili. Okolje je najbolj onesnaženo na območju Belgije, Nizozemske, severne Italije, območju Londona in v osrednji Nemčiji. Da bi zmanjšali onesnaževanje, bi začeli uporabljati čistejšo industrijo, odpadke bi reciklirali, ustvarili bi tudi več zaščitenih območij. Tako bi zmanjšali tudi globalno segrevanje.

Ena od značilnosti našega življenja je tudi velika poraba energije. V Evropski uniji pridobivamo energijo na več načinov. Najpogostejše pridobivane je iz fosilnih goriv. Ta način pa je okolju najbolj škodljiv, zato bi se ga bilo potrebno znebiti oziroma poiskati drugo rešitev. Ena izmed teh je jedrska energija, ki pa bi ob morebitni napaki povzročila veliko nesrečo. Zato tudi ta ni primerna za pridobivanje energije. Torej najbolj varno pridobivanje energije so hidroelektrarne in vetrne elektrarne, ki pa so odvisne od naravnih okoliščin. Dobra rešitev bi bila, da bi Evropska unija vsakemu gospodinjstvu podarila sončne celice. Sonca je povsod dovolj in tako bi vsako gospodinjstvo imelo svojo čisto energijo, kar bi sčasoma povzročilo opuščanje »umazanih« elektrarn.

Zelo dobri športniki prihajajo in Evropske unije in dosegajo vrhunske rezultate. Težava pa nastane, ko nekateri športniki nimajo finančne podpore, da bi lahko trenirali in nastopali. Zato bi jih morala Evropska unija finančno podpreti, v zameno pa bi športniki tekmovali pod njeno zastavo.

 

Vsi ljudje v Evropski uniji bi morali biti bolj obveščeni o njenih ciljih in namenu in tako bi se zavedali svojega stališča in bi lahko pomagali. Življenje bi postalo boljše predvsem zato, ker bi vsakdo lahko več prispeval k doseganju svojih in skupnih ciljev.