Lepa beseda

0
363

Slovenci se zelo navdušujemo nad učenjem tujih jezikov, včasih pa malo pozabimo na svojega lastnega. Tudi po odhodu iz šolskih klopi je uporaba pravilnega knjižnega jezika lahko zelo pomembna. Še posebej pri sestavljanju življenjepisa in med razgovori za službo.

Nekatere značilnosti jezikovnega področja, s katerega prihajamo, bomo morda malo težje prikrili. Štajercem dostikrat nagajajo e-ji in naglaševanje zlogov. Po drugi strani pa lahko za bogatenje besednega zaklada veliko storimo tudi sami z nekaj preprostimi vajami. Prva vaja je zlasti med mlajšimi zelo priljubljena, navodilo pa se glasi: zapiši rastlino, žival, sadje, zelenjavo, prevozno sredstvo, šport (…), ki se začne na črko a ali k ali n, na voljo so vam vse črke abecede.

Malo težja je vaja, ki od nas zahteva, da se v minuti ali dveh spomnimo čimveč besed, ki se začnejo na bl, pr ali ta ali kateri koli drugi zlog. Če nam težave delajo glagoli, se lahko vprašamo, kaj vse bi lahko storili z npr. žogo. Lahko jo ujamemo, vržemo, napihnemo, predremo, izgubimo, založimo, skrijemo, si jo podajamo, jo brcamo in tako naprej.

Lahko oblikujemo tudi verige pridevnikov, kot na primer: To je moja dobra, stara, glasna, vedra, prijazna, igriva, zabavna, smešna, temperamentna, neustrašna (…) prijateljica Maja.

Sem in tja je dobro pokukati še v pravopis:

pred ki, ko, ker, da, če vejica skače;

ta suhi škafec pušča (pred vsemi soglasniki v tem stavku ima predlog, ki veže nase šesti sklon, obliko „s”, npr.: Domov je šel s teto Magdo);

v zemljepisnih lastnih imenih neprve besede mesto, vas, trg, selo vedno pišemo z malo začetnico;

imena praznikov se v slovenščini pišejo z malo začetnico (razen izjem: Prešernov dan, Marijino vnebovzetje).

Ustreznost besedišča, ki ga uporabljamo, pa lahko preverimo tudi s pomočjo interneta:

  1. http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
  2. http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html
  3. http://www.fidaplus.net/Pisni/Pisni_index.html

Ko si boste naslednjič ubijali glavo s tem, kako se knjižno slovensko reče „faznprüferju”, pa lahko dodate še kakšno novo geslo v urbani slovenski slovar pogovorne slovenščine oziroma ljubljanščine:

http://razvezanijezik.org/