Mednarodna konferenca Kontemplativne tradicije in psihoterapija

0
164

Mednarodna konferenca
Vljudno vabljeni na mednarodno konferenco Kontemplativne tradicije in psihoterapija, ki bo potekala od ponedeljka do srede, od 25. do 27. septembra 2023, v dvorani Slovenske matice (Kongresni trg 8/I, Ljubljana). Ob podpori John Templeton Foundation bo v okviru projekta Kontemplativne tradicije in psihoterapija, ki ga vodi Inštitut za monastične študije in kontemplativne znanosti, potekala tridnevna mednarodna konferenca na temo temeljnih konceptov duševnih resničnosti in njihovih premen. Kontemplativne tradicije izhajajo iz pradavnega spraševanja človeka o končnih vprašanjih, ki izhajajo iz »eksistencialnih danosti«, kot so trpljenje in smrt, svoboda in odgovornost, osamljenost, občutje nesmiselnosti itn. Od vselej so jih napajala stanja močnejšega uvida oz. aha-doživetja, razodetja in videnja, mistična in psihotična stanja vseh vrst. Skoznje so se človeku razpirali pogledi izven običajnih, vsakodnevnih in konsenzualnih okvirov življenja v same vire naše (samo)zavedujoče zavesti ter njene težnje k ciljem, usmeritvam in smislu. Raziskovanje mostov med več tisočletij kontemplativnih tradicij kot »psihoterapije« ante litteram in nekaj več kot stoletje psihoterapije kot avtonomne discipline v sodobnem medicinskem, psihološkem in socialno svetovalnem okviru je močno podhranjeno.Glavni cilj raziskovalnega projekta in konference Kontemplativne tradicije in psihoterapija je raziskovanje prav teh življenjsko transformativnih uvidov, ki izhajajo iz različnih mističnih, psihotičnih in drugih razodevajočih stanj v kontemplativnih tradicijah. Konferenco smo zasnovali v treh sklopih, ki bodo potekali tri dni. Prvi dan bo posvečen vprašanjem doživljanja sebe oz. sebstva, drugi dan nevsakdanjim in ekstremnim duševnim stanjem skozi fenomenološke in naratološke, psihopatološke in hermenevtično-zgodovinske perspektive, tretji dan pa razmisleku, kako se ugotovitve, ki izhajajo iz ukvarjanja s sebstvom in identiteto skozi različne prakse in tradicije ter spoznanja, ki jih prinašajo ekstremna stanja, lahko prevajajo v priporočila, napotke, svarila in usmeritve drugim ljudem ter v pomoč in podporo sodobni psihoterapiji. Delovni jezik konference bo angleški, gradivo pa bo na voljo tudi v slovenščini.Konferenco soorganizirajo Inštitut za študije meništva in kontemplativne znanosti, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Slovenska matica.