O Tivoliju

0
124

Tivoli je najlepši in največji ljubljanski park. Sega v središče mesta in meri približno pet kvadratnih kilometrov. Spada v Krajinski park, ki se razteza na severovzhodnem obrobju Ljubljane in obsega poleg mestnega parka Tivoli tudi parkovna gozda Rožnik in Šišenski hrib.
Tivoli je leta 1813 nastal iz parkov, ki sta ga obdajala grad Podturn ( Tivolski grad) in Cekinov grad. Leta 1815 so zasadili dva drevoreda: enega v nadaljevanju današnje Cankarjeve ceste proti Tivolskemu gradu; imenuje se Jakopičevo sprehajališče.
V Tivolskem gradu je Mednarodni grafični likovni center, Pod Turnom 3. Tu je izjemna zbirka slovenske in evropske grafike ter eno od prizorišč Mednarodnega grafičnega bienala.
V Cekinovem gradu je Muzej novejše zgodovine, Celovška cesta 23.
Stalna razstava Slovenci v 20. stoletju prikazuje zgodovino Slovencev v mejah današnje države od začetka prve svetovne vojne (1914) do osamosvojitve leta 1991.
Ime Tivoli se je prijelo, ko so drevoreda povezali parkoma pred Tivolskim in Cekinovim gradovom.
(Gori doli po Ljubljani, vodnik za otroke, Tilka Jamnik, Iztok Ilich, DZS)