Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN VARSTVO PODATKOV NA SPLETNI STRANI VENTILATOR BESED

Uporabnik  Potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom Splošnih pogojev poslovanja in varstva osebnih podatkov na spletni strani www.ventilatorbesed.com (v nadaljevanju: Pravila) ter se z njimi strinja. Pravila se lahko spremenijo brez vnaprejšnje napovedi, zato uporabnikom, ki se vračajo na spletne strani priporočamo, da jih pred uporabo  preberejo.

Podatki o upravljalcu spletne strani Ventilator besed:

Naziv: Zavoda za kulturno in publicistično ustvarjalnost Vladimira Rejc
Naslov: Valjavčeva 20
Poštna številka in kraj: SI-1000 Ljubljana
Matična številka: 330 19150000
Davčna številka: 81895054
Dejavnost št. 58 190
Kategorija: Informacijske kumunikacijske dejavnosti
Spletna stran: www.ventilatorbesed.com
E-pošta: vladka@ventilatorbesed.com

O nas

Ventilator besed, revija za kulturo vzgojo in izobraževanje, je aktivna s svojimi sodelavci in rubrikami, vsak dan, že od leta 2009. Leta 2011 je vpisana tudi v Razvid medijev na Ministrstvu za kulturo.

Njen glavni namen je spodbujati in širiti ustvarjalnost med vsemi generacijami, zlasti med mladimi (vrtci, šole, gimnazije).

Ventilator besed vsako leto organizira več natečajev (literarnih in likovnih) prav tako pa tudi nagradnih iger; samostojno ali v sodelovanju z različnimi šolami, vrtci, knjižnicami, založba in drugimi.

Ventilator besed je spletna revija, ki poteka v sklopu Zavoda za kulturno in publicistično ustvarjalnost Vladimira Rejc in lahko organizira tudi kulturne dogodke v smislu literarnih večerov in prireditev.

Varstvo osebnih podatkov

Osebnim podatkom in njihovi zaščiti posvečamo veliko pozornosti. Ventilator besed bo kot upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov posameznika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z Uredbo (EU) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) ter veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba, izguba ali nepooblaščena obdelava. Vsi posredovani podatki so varovani pred vdorom tretjih oseb.

Ventilator besed zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi: privolitve posameznikov, sklenjenih pogodb oziroma za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe, zakonitih interesov za katere si prizadevamo, ter za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas.

Kategorije osebnih podatkov

Podatki, ki jih zbiramo, so odvisni od narave poslovnega razmerja.

  • O avtorjih posameznih člankov ali fotografij: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka.
  • O udeležencih v natečajih in nagradnih igrah zbiramo: elektronski naslov, ime, priimek in naslov.
  • O tistih, ki so pri nas kupili knjige zbiramo: ime, priimek, naslov, naslov za dostavo, način plačila, mobilni telefon, elektronski naslov, znesek nakupa.

Pravice uporabnika

Uporabnik lahko kadar koli zaprosi za seznanitev z osebnimi podatki, ki jih upravljavec obdeluje, za njihovo omejitev, izbris, popravek ali prenos podatkov. Kakršna koli vprašanja v povezavi z varovanjem osebnih podatkov na spletnem mestu www.ventilatorbesed.com lahko naslovi tudi na elektronski naslov vladka@ventilatorbesed.com.

Kako zagotavljamo varnost podatkov

Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na straneh www.ventilatorbesed.com ali kako drugače (preko e-maila, telefona idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Osebne podatke bo Zavoda za kulturno in publicistično ustvarjalnost Vladimira Rejc, Valjavčeva 20, 1000 Ljubljana varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Dostop do osebnih podatkov imajo zgolj pooblaščene osebe s strani Zavoda za kulturno in publicistično ustvarjalnost Vladimira Rejc, Valjavčeva 20, 1000 Ljubljana, in sicer z uporabniškim imenom in geslom.

Komu se lahko posredujejo podatki uporabnika

Osebne podatke pa lahko posreduje zaupanja vrednim partnerjem ali po zakonski dolžnosti, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki so lahko posredovani:

  • prevoznikom oziroma izvajalcem poštnih storitev za namene dobave naročenih izdelkov, reševanja reklamacij ter odstopa od pogodbe
  • podjetjem, ki zagotavljajo nagrade nagrajencem nagradnih iger ali natečajev
  • pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov za namene vzdrževanja informacijskega sistema ali podobnih potreb z obvezno zaupnostjo in varovanjem podatkov

Osebni podatki posameznika bodo posredovani tretjim osebam ali drugače posredovani le, ko bo to nujno v okviru izpolnjevanja pravic in obveznosti iz sklenjene prodajne pogodbe, ali pri nagradnih igrah in natečajih na podlagi zakonitega interesa upravljavca oziroma, če se posameznik s tem vnaprej izrecno strinja.

Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani skrbnemu ravnanju z njimi skladno z evropsko zakonodajo.

Privolitev

Z uporabo spletnega mesta www.ventilatorbesed.com se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe, objavljenimi na tem spletnem mestu. Na tem mestu lahko uporabnik redno spremlja morebitne spremembe splošnih pogojev ter posledično način in namen obdelave zbranih osebnih podatkov.

Povezava z družbenimi omrežji

S klikom na ikono facebook družbenega omrežja, ki se nahaja na spletni strani ventilatorbesd.com, lahko uporabnik preprosto dostopa do profilov Zavoda za kulturno in publicistično ustvarjalnost Vladimira Rejc, Valjavčeva 20, 1000 Ljubljana. Ventilator besed  in objav drugih profilov na družbenih omrežjih z vsebino, vezano na Ventilator besed. Klik na te gumbe-ikone družbenemu omrežju omogoča, da uporabniku hitro ponudi relevantne informacije, glede na uporabnikovo spletno aktivnost.

Ljubljana, 12. januar 2020