Vabilo na Matičina knjižna potovanja

0
41

Matičina knjižna potovanja
Vljudno vabljeni na pogovor o knjigi Vesne Mikolič Ali bereš Cankarja?, ki bo potekal v četrtek, 16. novembra 2023, ob 18. uri v Valvasorjevi knjižnici Krško (Cesta krških žrtev 26, Krško).Slavistično društvo Posavja prireja predstavitev knjige Ali bereš Cankarja? prof. dr. Vesne Mikolič in seznanitev čim širše javnosti z metodami, s katerimi želi avtorica mladim približati vstop v Cankarjevo literaturo.Dogodek soorganizirajo Slavistično društvo Posavja, Valvasorjeva knjižnica Krško ter Slovenska matica.Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Zbirka Razprave in esejiVesna Mikolič: Ali bereš Cankarja?Poljudno-strokovno delo Ali bereš Cankarja? dr. Vesne Mikolič,redne profesorice in znanstvene svetnice na področjujezikoslovja, esejistke in publicistke, tako mladim kot starejšimbralcem, med slednjimi še posebej učiteljem, skuša približatiCankarjevo poetiko na način, da bodo radi vstopali v njegov svet.Izhodišče novega branja Cankarjevih del je predpostavka, da jevsako umetniško govorico treba razumeti, tako kot moramorazumeti vsak jezik, ki ga želimo uporabljati. Tako kot se jezikaučimo s samo rabo, tako tudi v književni svet nekega avtorjavstopamo z branjem samim. Delo prinaša svež, inovativen pristopza doseganje večje bralne pismenosti in zmožnosti za branje tudizahtevnejših literarnih besedil. Delo opisuje nove bralne strategije,namenjene tako učiteljem in učencem pri obravnavi Cankarja všoli kot širšemu bralstvu, ki ga zanima delo Ivana Cankarja. Vliterarni opus Ivana Cankarja se bodo bralci naučili stopati prekoteorije ključnih besed, iz katere izhaja inovativni pristop k branjuCankarja. Izrazne in oblikovne značilnosti monografskega dela, kitemelji na terminologiji teorije ključnih besed, ustrezajo vsemznanstvenim standardom. Istočasno pa avtorica s konkretnoobravnavo posameznih Cankarjevih del, ki jo izpelje na jasen,razumljiv način, dosega širšo uporabnost dela tako v šoli kot izvennje.Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za knjigo RS. NAKUP