SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE „OSVOJI KOREKCIJSKA OČALA S STEKLI“

 1. Organizator

Sodelovanje v nagradni igri „Osvoji korekcijska očala s stekli“ (v nadaljevanju sodelovanje v nagradni igri) poteka v organizaciji spletne revije VENTILATOR BESED, Zavoda za kulturno in publicistično ustvarjalnost Vladimira Rejc, Valjavčeva 20, Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju z Optiko Trnovo.

 1. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja.

 1. Namen

Namen nagradne igre je promocija podjetja Optika Trnovo, in sicer na področju Republike Slovenije.

 1. Trajanje

Nagradna igra traja od 3. 4. 2020 do vključno 15. 5. 2020.

 1. Sodelujoči

V nagradni igri lahko sodelujejo tisti uporabniki, ki se strinjajo s temi splošnimi pogoji sodelovanja.

Sodelujoči je lahko vsaka fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil.

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov vladka@ventilatorbesed.com. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

 1. Potek nagradne igre

Po obisku spletne strani www.ventilatorbesed.com se prikaže kolo sreče. Prikaz nagradne igre je za posameznega obiskovalca številčno omejen. Nagradna igra obiskovalca povabi k sodelovanju na način, da vpiše podatke »Ime in Priimek« ter svoj »E-poštni naslov« in zavrti kolo sreče.

Vsak udeleženec lahko pod vpisanimi podatki zavrti kolo sreče le enkrat. V kolikor kolo sreče zavrti večkrat se šteje dobitek, ki ga je dobil prvič. Ko se zavrti krog so možni naslednji zadetki:

 • Kupon za 30% popust pri nakupu korekcijskih očal
 • Kupon za 25% popust pri nakupu korekcijskih očal
 • Kupon za 20% popust pri nakupu korekcijskih očal
 • Brez zadetka

Vsi udeleženci nagradne igre pa bodo ne glede na zadetek sodelovali še v glavnem žrebu za glavno nagrado Kompletnih očal s stekli z brezplačnim pregledom vida, kar vsebuje: Brezplačni okulistični pregled, 1 x žariščna stekla do tanjšave 1.6, okvir do 80 EUR vrednosti z DDV.

Določitev nagrajencev

Žreb se bo izvedel na način, da se bo številčno zaporedno označilo vse sodelujoče, pri čemer se bodo izločili morebitni duplikati, nato pa se bo s pomočjo naključnega spletnega generatorja RANDOM.ORG izžrebala ena od zaporednih števil. S pomočjo izžrebanega števila se ugotovi nagrajenca glavne nagrade.

Zapisniki o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu in shranijo na sedežu organizatorja. Komisijo sestavljajo 2 predstavnika organizatorja in 1 predstavnik Optike Trnovo.

 1. Nagrade

V nagradni igri bo vsakemu, ki bo zavrtel kolo sreče in pri tem zadel enega od zgoraj navedenih dobitkov podeljen nagradni kupon, ki ga bo lahko udeleženec nagradne igre izkoristil ob nakupu storitev ali produktov v Optiki Trnovo. Vsi nagrajenci bodo na svoj e-poštni naslov prejeli obvestilo o prejeti nagradi in načinu koriščenja nagrade.

GLAVNA NAGRADA

Kompletnih očal s stekli z brezplačnim pregledom vida, kar vsebuje: Brezplačni okulistični pregled, 1 x žariščna stekla do tanjšave 1.6, okvir do 80 EUR vrednosti z DDV.

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe. V primeru večkratnega sodelovanja (uporabnik večkrat zavrti kolo sreče), se šteje le prvi dobitek. Vsi udeleženci nagradne igre sodelujejo v žrebu za glavno nagrado.

V nagradni igri ne smejo in do nagrad niso upravičene osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

 1. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni z obvestilom na spletni strani www.ventilatorbesed.com/nagradna-igra-v-sodelovanju-z-optiko-trnovo, in sicer ob zaključku nagradne igre. Nagrajenci bodo lahko objavljeni tudi na časovnici Facebook strani organizatorja. Nagrajenci izrecno dovoljujejo takšno objavo svojega imena in priimka, za kar ne bodo zahtevali nadomestila.

Nagrajenci bodo svoje nagrade prevzeli v Optiki Trnovo.

 1. Obdavčitev nagrad

Z dohodnino je obdavčen dobitek, dosežen v nagradni igri, ki ni igra na srečo, kjer je potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje, če vrednost dobitka presega 42 eurov. V tem primeru je nagrajenec dolžan Optiki Trnovo predložiti svojo davčno številko.

 1. Škoda in višja sila

Posamezni sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica privolitve zbira in obdeluje njegove v nagradni igri zbrane osebne podatke za namene:

 • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
 • objave in obveščanja nagrajencev;
 • podelitve nagrad;
 • statistične in tržne analize, segmentacijo uporabnikov.
 • za potrebe neposrednega ali posrednega trženja spletne revije Ventilatorbesed.com in Optike Trnovo, njenih vsebin, ugodnosti, obvestil in povabil v bodoče nagradne igre, natečaje, komercialnih obvestil.

Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti. Upravljalec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

 Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 1. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. Objava pravil

Ti splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na spletni strani www.ventilatorbesed.com/nagradna-igra-v-sodelovanju-z-optiko-trnovo-pravila-pogoji

Datum objave: 3. april 2020.