22. april – svetovni dan Zemlje

0
123

Začetki praznovanja dneva Zemlje segajo v leto 1963, ko si je tedanji ameriški senator Gaylord Nelson prizadeval, da bi okoljska vprašanja prišla na dnevni red ameriške politike. Organiziral je predsedniško turnejo, na kateri naj bi opozorili na težave v okolju. Vendar je ustrezen odmev v javnosti dosegel šele prvi dan Zemlje, 22. aprila leta 1970, ko je na prireditvah, posvečenih dnevu Zemlje, v Ameriki sodelovalo okrog 20 milijonov ljudi.

Ob tem dnevu posamezniki in številne okoljske organizacije pripravljajo najrazličnejše projekte, dogodke in prireditve, s katerimi želijo opozoriti na ranljivost in edinstvenost planeta, na katerem živimo.

Na ta dan se želi obrniti pozornost na nevarnost, ki ogroža življenje na Zemlji. Z naglim razvojem industrije in rastjo potreb za energijo prihaja do izpuščanja velikih količin strupenih snovi v atmosfero in povečanega izkoriščanje fosilnih goriv. Ljudi se želi spodbuditi, da ponovno vzpostavijo kontakt z naravo in se zavedajo ekološke krize. V EU se reciklira približni 27 % odpadkov, do leta 2020 pa se namerava doseči plan recikliranja 50 % odpadkov.

 

Črne prognoze govorijo, da bo do leta 2020 na Zemlji izumrla ena četrtina naravnih vrst, 30 odstotkov koralnih grebenov bo izginilo pod morjem, zaradi nezmernega krčenja gozdov in erozij pa bo vse manj kopnega primernega za življenje, kar naj bi pripeljalo do 200 milijonov klimatskih beguncev.

 

Optimisti pač trdijo, da le ni tako črno ter da se uničevanje amazonskih tropskih deževnih gozdov zmanjšuje. V Južni Koreji se pogozduje 60 odstotkov prostora, v Gabonu pa je možna le selektivna poseka gozda. V tisočih mestih po celem svetu se gradijo hiše, ki same proizvajajo energijo. Razvija se nova ljudska zavest.

Dragi bralci in bralke, da bi lahko tudi sami sodelovali pri varovanju planeta Zemlje, je potrebno reciklirati odpadke:

Steklo je material, ki se lahko v popolnosti reciklira. Steklenica, odvržena v naravo, bi za razgradnjo potrebovala 4000 let, zato odvrzite steklenice v zanj označene zabojnike.

Papir odložite v za to namenjene zabojnike, saj boste tako pomagali pri ohranitvi gozdov in zaščiti okolja.

Baterije vsebujejo težke metale, ki onesnažujejo okolje. Odvrzite jih v za njih namenjene zabojnike.

Za razgraditev plastenk je potrebno nekaj sto let. Lahko jih odložite v posebne zabojnike ali pa jih vrnete v trgovine, saj lahko za njih dobite povračilo.

Razumno uporabljajte vodo.

Varčujte z energijo, ugašajte luči, kadar jih ne potrebujete.

 

Varujmo naš planet – za nas, za naše potomce!