Iz dvojezične zbirke (prevedla Jolka Milič)

0
57

************************************************

Nelle verdi ombre cerco                         V zelenih sencah iščem
me stessa                                             samo sebe
Torno a casa al crepuscolo                      Domov odhajam v somraku
dove una briciola                                   Kjer je drobtinica
di solitudine mi sazia                              samote da me nasiti
Così ballo durante tutte le stagioni           Tako plešem v vseh letnih časih

*********************************************************

Lassù lassù                                           Tam gori tam gori je
son passati ormai i miei cent’anni           zdaj že mojih sto let

se conto tutti i piedi                               če preštejem vsa stopala
e le dita nell’erba e                                in prste v travah in
i pensieri sulle loro punte                       misli na njenih konicah
e gli sguardi sui sassolini                        in poglede na kamenčkih
e la rabbia nei viottoli fangosi                 in bes v blatnih kolovozih

Lassù lassù                                           Tam gori tam gori
nelle Haloze dove cercavo                       v Halozah kjer sem iskala
il respiro atavico e il respiro                    pradih in dih

Lassù                                                   Tam gori

*******************************************

Sentieri fangosi portano                               Blatne steze vodijo
fino a casa mia                                            do mojega doma

La pioggia li sciacqua                                   Dež jih spira
ma non riesce mai a lavarli a fondo               Nikdar jih ne opere

Come per incanto                                         Le vedno nove mlake
improvvisa sempre nuove pozzanghere          čara

**************************************************************

Tra il grano saraceno vorrei                             Med ajdo bi ti
scompigliarti la testa rada                               razkuštrala glavo
e arginare la tua bocca                                   in pojezila usta
con la freschezza di un fiore                            s cvetno snežino

In un campo di grano saraceno                       Na ajdovem polju
vorrei un bacio saraceno                                 bi rada ajdov poljub

e tra le dita sentire                                         in te med prsti
la tua fragranza                                              vonjala kot
di pane saraceno                                            ajdov kruh

**************************************************************

Polenta di granturco                                          Koruzni žganci
I ciccioli come                                                   Ocvirki kot
minuscoli cappellini                                           majhni klobučki
sa una testa gialla                                             na rumeni glavi

Le mani della mamma                                      Mamine roke
Una scodella di terracotta                                 Glinena skleda

La mia infanzia                                                Moje otroštvo
in tavola                                                          na mizi