Kako merimo dedovanost?

0
399

Viri: Otrokov svet: otrokov razvoj od spočetja do konca mladostništva, Educy

 

Dedovanost je statistična ocena, ki nam pove, kako velik je prispevek dednosti k medosebnim razlikam v določeni potezi v določenem času znotraj dane populacije. Dedovanost se nanaša na vprašanje, v kolikšni meri dednost in okolje relativno vplivata na določenega posameznika, saj je te vplive skoraj nemogoče ločiti.

Dedovanost se izraža z odstotki. Večji kot je odstotek, večja je dedovanost poteze.

Zanimivo je razmisliti o raziskavah družin, o študijah posvojenih otrok in proučevanju dvojčkov.

Te raziskave temeljijo na predvidevanjih, da so najožji družinski člani genetsko bolj povezani kot daljno sorodstvo, da so si enojajčni dvojčki bolj genetsko podobni kot dvojajčni in da so posvojeni otroci genetsko bolj podobni svojim biološkim staršem kot pa družinam, ki so jih posvojile.

Kaj pa vi mislite?