Kako razvrščajo predšolski otroci?

0
166

 

Dveletni otroci razvrščajo stvari v skupine tako, da naenkrat primerjajo dve reči.

Pri treh letih zna razvrščati stvari po eni lastnosti, denimo barvi, ne pa še po dveh lastnostih, na primer po barvi in velikosti. Ta enodimenzionalni način razvrščanja je precej tog in ne dopušča spreminjanja okoliščin.

Kaj pa združevanje in razvrščanje? Otrok se največkrat nauči šteti na pamet. Da bo razumel, kaj ena, dva, tri pomenijo, mora znati združiti vsako število z določeno količino.

Primerjava enega predmeta z drugim in razvrščanje v skupine je veščina, ki predstavlja temelj matematike. Pri primerjavi enega predmeta z drugim gre za proces združevanja v pare.

Razvrščanje je postavljanje stvari v skupine. Tako lahko naredi otrok skupino jabolk in skupino hrušk ali skupino dvojk in skupino štiric.

dr. Dorothy Einon: Ustvarjalen otrok, Prepoznajte in spodbudite naravno nadarjenost vašega otroka, Učila, 2001