Likovna razstava Avtoportret

0
100
Cerkljanski muzej in Društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin vasvljudno vabita na odprtje razstave AVTOPORTRET IN AKT, ki bo v petek, 15. novembra 2019 ob 18.uri v Cerkljanskem muzeju.
Društvo združuje preko dvajset članov, ki aktivno sodelujejo na razstavah doma in v tujini, pripravljajo likovne ex tempore in delavnice ter organizirajo pedagoške programe. Tokratna tematika razstave je v veliki meri rezultat raziskovanja in razkrivanja samega sebe, velik izziv pa je ustvarjalcem predstavljala že razsežnost formata slik.

O DLU TOLMIN Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin – DLU Tolmin že od leta 1974 nepretrgoma goji ljubiteljsko kulturno dejavnost na Tolminskem in v njegovi okolici. Združuje preko dvajset članov, ki prihajajo tudi iz nekaterih sosednjih občin in celo iz tujine. Organizirajo razstave doma in v tujini, pripravljajo likovne ex tempore in delavnice, na katerih se skozi daljše časovno obdobje posvečajo določenim motivom (avtoportret, akt …). V društvu spodbujajo likovno izražanje, zagotavljajo strokovno podporo in ustvarjalcem nudijo kvaliteten izobraževalni in razstavni program. Organizirajo pedagoške programe, s katerimi se trudijo pritegniti tudi najmlajše in s tem posredno prispevati k razvoju medgeneracijskega dialoga. V društvene aktivnosti so vključene različne oblike promoviranja in spoznavanja Posočja ter dogodkov in oseb iz pretekle in polpretekle zgodovine, ki so s svojim delom pomembno zaznamovale kulturno podobo tamkajšnjih krajev. Mednarodna in domača priznanja ter nagrade, ki jih za svoje delo prejemajo člani društva izkazujejo najvišjo raven ljubiteljskega likovnega ustvarjanja. 
O RAZSTAVI Na razstavi je predstavljen izbor avtoportretov in aktov. Slikarji smo sami sebi najbližji in najcenejši motiv. Tudi mnogi moderni slikarji so svojo podobo večkrat uporabili pri likovnem raziskovanju. Avtoportreti so namreč v veliki meri rezultat raziskovanja in razkrivanja samega sebe. Za nas je velik izziv predstavljala že razsežnost formata slik. Pozornost smo bolj kot realistični upodobitvi namenili samo analiziranju in likovnemu eksperimentiranju.
Zgodovina upodabljanja akta je dolga. Prehaja od prvotne kultne in simbolične vsebine, preko mitološke in biblijske do konkretne individualne upodobitve. Ta se je uveljavila za časa realizma, ko je akt dobil status samostojne tematike. Tako za avtoportret in portretizem na splošno, kot tudi za akt velja, da se je z odkritjem fotografije spremenil način likovnega upodabljanja; od realistične upodobitve se je pozornost preusmerila k novim vsebinam, estetskim, simbolnim in drugim interpretacijam. Zaradi določene zavezanosti do proporcev in anatomskih značilnosti človeškega telesa predstavlja akt še vedno enega največjih likovnih izzivov, kateremu smo se odzvali tudi mi s pričujočo razstavo.
Jana Dolenc, akademska slikarka
Razstava bo na ogled do 31. decembra 2019. 

Vljudno vabljeni!