Mira Sušić: Medvedja lumparija

0
80

Medved brunda brundarijo,

hitro mahne jo na kmetijo,

v mislih ima lumparijo.

Sladek med v panju snede,

kosmatin kot tat se vede.

 

Medo je tat posebne sorte,

všeč so mu sadne torte.

V sadovnjak se prikrade,

zrelo sadje spretno krade.

Sadno torto v peči speče,

ko v brlog ne urno teče.

 

Na tatvine se razume,

vedno ima dobre izume.

Naglo pride na idejo,

kako plezati na vejo.

Kosmatin se zna mastiti,

z dobrotami slastno gostiti.

Photo by Rasmus Svinding: https://www.pexels.com/photo/brown-bear-35435/