Narodna galerija prejela dotacijo ameriške Fundacije Getty za projekt o Hinku Smrekarju

0
117

Narodna galerija prejela dotacijo ameriške Fundacije Getty za projekt o Hinku Smrekarju

Fundacija Getty iz Los Angelesa, ZDA, je podprla projekte 19 ameriških in mednarodnih muzejev v okviru iniciative The Paper Project, s katero spodbuja razstavljanje in raziskovanje umetniških del na papirju. Iniciativa prav tako podpira strokovno delo kustosov in kuratorjev, ki na področju raziskovanja del na papirju delujejo med dvema letoma in desetimi leti.

Med nagrajenci sta tudi projekt Narodne galerije o Hinku Smrekarju in kustosinja dr. Alenka Simončič. Narodna galerija je prejela finančno podporo v višini 31.000 EUR za izdajo angleškega kataloga o umetniku in za pripravo spletne mikrostrani, kjer bodo na voljo eseji in predavanja o Hinku Smrekarju ter spletna galerija njegovih del.

Fundacija Getty je ob tem zapisala: Digitalna mikrostran in izdaja angleškega catalogue raisonné poleg slovenskega izvirnika bosta zelo razširila dostop do Smrekarjevega dela in okrepila zavest o njegovem doprinosu k svetovnem korpusu političnih umetnin iz zgodnjega 20. stoletja.

Dr. Alenka Simončič, avtorica razstave o Hinku Smrekarju: Smrekarjev raznolik in bogat umetniški jezik ni sodil v nobeno tedanje umetniško gibanje. Čeprav je večinoma živel v Ljubljani in komentiral lokalno, avstro-ogrsko in kasnejšo jugoslovansko kulturo, je podrobno spremljal dogajanja po svetu in pogosto podnaslavljal svoja dela v tujih jezikih, da bi bila razumljiva več ljudem. Ta projekt nam omogoča, da občudujemo Smrekarjev pogum, poštenost in natančnost, s katerimi je svaril pred večnimi napakami človeške narave, od ponosa in nevednosti do požrtnosti in svetohlinstva.

Dr. Barbara Jaki, direktorica Narodne galerije: Za Narodno galerijo dotacija Getty pomeni priznanje za naše delo in v finančnem smislu odpira možnost, da pomemben segment umetnostne preteklosti predstavimo v mednarodnem okviru. Delo Hinka Smrekarja je bilo že opaženo v Parizu na razstavi, ki smo jo v Petit Palais pripravili leta 2013; to nas je tudi spodbudilo, da smo na razpis prijavili prav raziskovalni projekt Hinko Smrekar. Z angleškim prevodom celotnega kataloga, ki bo obsegal kar okrog 750 strani, in spremljajočo spletno predstavitvijo bomo lahko z delom tega umetnika seznanili mednarodno javnost in ga vpeli v mnogo širši kontekst umetnostnega snovanja v Evropi v zgodnjem 20.stoletju.

Fundacija Getty je v okviru razpisa podelila okrog 1,3 milijona EUR dotacij. Med izbranimi kuratorski projekti so zbirke grafičnih listov in risb, ki so bili ustvarjene v zadnjih tisoč letih in v številnih državah. Razpon tehnik in pristopov je širok in vključuje osebne popotne dnevnike, politična dela, iluminirane rokopise, arhitekturne načrte in zemljevide, lesoreze, jedkanice na osnovi kisline in več.

Med izbranimi muzeji so še Ashmolean Museum of Art and Archaeology, University of Oxford, Velika Britanija; City Palace Museum, Maharana of Mewar Charitable Foundation, Udaipur, Indija; Kunstmuseum Basel, Švica; Los Angeles County Museum of Art, Združene države Amerike; Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, Belgija;  National Portrait Gallery, London, Velika Britanija.

 

 

 

Slikovno gradivo:

Čarovnice na pokopališču, (1916)

tuš, akvarel, pastel, papir, 620 x 467 mm

sign. ni

©Narodna galerija

Maškarada slovenskih likovnih umetnikov, 1913

tuš, akvarel, papir, 450 x 660 cm

sign. in dat. d. ob strani: HSMREKAR / RECTE VAN SMERY / GER / L. 1913

©Narodna galerija

Ivan Cankar, 1912

tuš, akvarel, papir, 338 x 195 mm, podložni karton: 456 x 303 mm sign. in dat. l. zg.: HSMREKAR / XII. 12.

napis sr. sp.: Na kolena svet, jaz sem Ivan Cankar

©Narodna galerija

Boks, (ok. 1941)

tuš, pastel, papir, 342 x 493 mm

sign. ni

©Narodna galerija