OBSMRTNO DOŽIVETJE – VEDENJA O OBSMRTNIH DOŽIVETJIH SO ŽE ZELO STARA

0
319

Vedenja o mitoloških obsmrtnih doživetjih so že zelo stara, najdemo jih v šamanskih izročilih ter v egipčanskih in tibetanskih spisih /knjige mrtvih/, najdemo jih v zgodbah o tem, kako so lahko posamezniki prestopili vrata smrti v onostranstvo in se vrnili nazaj s sporočili bogov. Skozi zgodovino so se s tem fenomenom obsmrtnega videnja ukvarjale tudi vse večje religije, razni okulistiki in mistiki.

Obsmrtna doživetja so univerzalen fenomen, ki naj bi kazala na to, da življenje sestoji iz bivanja v fizični (telo) in duhovno razsežnosti (duša), pri čemer smrt, podobno kot rojstvo, predstavlja le vrata iz enega dela v drugega v večnem vrtenju kolesa življenja (samsari). Nauk o tem se imenuje reinkarnacija (ponovno rojevanje). Vse to naj bi trajalo toliko časa, dokler posamezna duša ne doseže razsvetljenja oz. popolnosti. Posameznik se v naslednje življenje rodi v skladu s karmo, torej pozitivnimi ali negativni dejanji iz predhodne inkarnacije.

Podobne zapise o duši najdemo tudi v krščanskih spisih, le da uporabljajo drugačne besede: zemeljska in nebesnih telesa, nebeške prikazni.

Najbolj obsežno je starogrško razumevanje duše. Sprva je bila duša predstavljena kot del telesa, že Homer pa je začel ločevati fizično telo in duhovno zavest. Gledanje na dušo se je potem spreminjalo pod vplivom različnih filozofskih in verskih gibanj. Največji premik v razumevanju duše je naredil starogrški filozof Platon (427-347 pr. n. št.).  Po predhodnikih je tako prevzel nesmrtnost in prenosljivost duše. Po njegovem prepričanju naj bi duša ob ločitvi od telesa, v katerem biva le začasno.

Novejša znanost pa se je temu fenomenu dolgo časa izogibala, saj za take razlage ni bilo dokazov. Miselnost se je začela spreminjati šele okrog leta 1970, ko sta dr. Kübler-Rossova in dr. Moody 1975 izdala vsak svojo svetovno uspešnico: dr. Kübler-Rossova O smrti in življenju po njej in Raymond A. Moody Življenje po življenju.


Dr. Kübler-Ross
je bila švicarska psihologinja, ki je je nešteto ur presedela ob posteljah umirajočih in si zapisovala njihov način vedenja, ki ga je nato razdelila na pet stopenj umiranja. Obsmrtne izkušnje je podrobno opisala v številnih knjigah, med katerimi je najbolj znana »O smrti in življenju po njej« in se s tem zapisala med največje svetovne avtoritete pri znanstvenikih, ki so preučevali to področje.
Raymond A. Moody, sicer filozof, psiholog, zdravnik in pisatelj, je začel načrtno zbirati in analizirati poročila oseb, ki so se po stanju klinične smrti spominjale nenavadnih doživetij med tem stanjem. Uvedel je tudi pojmovanje NDE – Near death experience.

Kasneje so sledile tudi knjige drugih raziskovalcev, npr.: Rawlings, Za vrati smrti, Ring, Življenje ob smrti: znanstvena raziskava obsmrtnih doživetij in mnogi drugi.
Zelo velikokrat je naveden tudi dr. Newton – hipnoterapevt, ki je s pomočjo hipnoze popeljal paciente v prejšnja življenja in v čas med življenji. Njegovi knjigi Potovanje duš, 1994; Usoda duš, 2000 sta prevedeni tudi v slovenščino. Njegove psihoterapevtske pristope uporabljajo predvsem tisti, ki se ukvarjajo z regresijo.

Fenomen zunajtelesnega potovanja in potovanja na drugi svet, resno obravnavajo tudi mnogi i znanstveniki s področja psihologije, nevroznanosti , nevrokemije, in drugih področij in čeprav se znanstveniki ne strinjajo ali gre pri tem za halucinacijo, ki nastane ko nehamo dihati, in se začne ogljikov dioksid kopičiti, koncentracija kisika pa se zmanjša ali gre zares za prehod nevidnih energij in torej obstaja življenje po življenju. Brez dvoma je NDE nekaj, kar je pri specifičnih dogodkih zakodirano v naš DNK, sicer ga ne bi doživljali v tako različnih okoljih in pri tako različnih ljudeh na zelo podoben način.

Danes obsmrtna doživetja tudi v Sloveniji niso več tabu, o njih se precej govori in piše v revijah, na spletu, na televiziji in knjigah.

Pomemben korak k rešitvi uganke prispevala slovenska raziskovalka dr. Zalika Klemenc – Ketiš in dr. Musek ter dr. Gams. 

Tudi danes znanost tega pojava še ne zna razložiti z gotovostjo. Vsi pa so si edini, da obsmrtna izkušnja zaznamuje človeka, ki se vrne nazaj do te mere, da korenito spremeni njegova stališča in vrednote.

Ker sem tudi sama doživela obsmrtno izkušnjo, tej ugotovitvi lahko le pritrdim!

https://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=66&id=10600