Tečaji angleščine in nemščine

0
233

Začetni tečaji angleškega jezika se pričnejo v ponedeljek, 22. 2., ob 17. uri. Vse informacije dobite na tel. št.: 041 618 408.

 

Na začetnih stopnjah je poudarek na usvajanju osnovnih komunikativnih veščin. Tečajniki spoznavajo nov besedni zaklad s pomočjo vseh čutnih zaznav (predvsem slike, tudi zvoka in tipa). Svoje znanje nadgrajujejo z uprizarjanjem preprostih iger vlog, oblikovanjem dialogov, besednimi igrami in z drugimi aktivnostmi, ki spodbujajo komunikacijo.

Tematski sklopi:

 • osebna identiteta (osebni podatki, zunanji videz, značaj, razpoloženje)
 • družina (družinski člani, prijatelji)
 • dom (stanovanje – deli hiše, oprema, pohištvo)
 • hobiji
 • prosti čas, zabava, šport (prosti čas, igre, izleti, šport in rekreacija)
 • počitnice (počitniške lokacije, priprava, oprema)
 • mesto, promet
 • telo in zdravje (deli telesa, osebna higiena, počutje)
 • nakupovanje (vrste trgovin, oblačila, barve, številke)
 • hrana in pijača (jedi, pijače)
 • čas, vreme (koledar, ure, deli dneva, meseci, letni časi, vrste vremena)
 • živali
 • prazniki (božič, novo leto, velika noč)

Nadaljevalni tečaji se osredotočajo na kulturne značilnosti dežele ciljnega jezika, na praznike, običaje, preteklost dežele in umetnost. Obstoječe znanje jezika se nadgrajuje, več je poudarka na stilu in funkcijskih zvrsteh jezika. Tečajniki se seznanijo z bolj prefinjenimi slovničnimi strukturami in zahtevnejšim besediščem. Pri izbiri tematskih sklopov se upoštevajo tudi želje tečajnikov. Poudarek je na ustvarjalnem izražanju v tujem jeziku: dramatizacijah, ustvarjanju krajših leposlovnih besedil, poezije, pripovedovanju, igrah vlog, ki temeljijo na improvizaciji.

 

TEČAJI POSLOVNE ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE

Poudarek je na terminologiji, poslovni korespondenci, oblikovanju življenjepisa, javnem nastopanju in pripravljanju predstavitev za poslovne partnerje oziroma stranke.

 

INDIVIDUALNE URE

Program se oblikuje v skladu z željami in potrebami tečajnika.

Število udeležencev: do 6

Trajanje: 2 šolski uri (enkrat do dvakrat na teden, po želji večkrat na teden)

Trajanje delavnic: (tečaji se ponavadi tržijo po 30 ur, lahko pa tudi po dogovoru)

 

Jezikovne delavnice bodo potekale v Trnovem, v prostorih Zavoda za kulturno in publicistično ustvarjalnost VR. Vse informacije dobite na telefonski številki: 041 618 408.