Verižna reakcija? Atomska eksplozija Ljubezni! (3P-41)

0
167

 

Iz znanstvene perspektive torej ne gre toliko za privlačevanje podobnosti, ampak bolj za zavestno ustvarjanje šablone znotraj nas, vedoč, da se bo snov iz univerzuma vezala okrog te šablone in v svetu, ki nas obdaja, zrcalno odsevala to, kar smo zahtevali od sebe oziroma ustvarili v sebi. Preprosto lahko rečemo, da moramo v naših življenjih postati to, kar smo izbrali, da bomo izkušali v našem svetu. Tudi znanost nam zdaj daje dober razlog, da razumemo, zakaj je temu tako.

 

Koliko posameznikov je potrebnih za kreiranje takih čustev v srcih, da se ustvari in opazi učinek  tudi v zunanjem fizičnem svetu vidnih dejanj?

Ideje o tem se spreminjajo. Vrnimo se v sedemdeseta in osemdeseta, ko so se pojavili Maharishi učinek in znane resne študije o učinkih TM (transcendentalne in transmisijske meditacije). Univerze v ZDA so prispevale vrhunske raziskovalce, da so sodelovali v raziskavah na teh področjih. Napravili so državno podprt znanstveni eksperiment. Izbrali so 24 mest v ZDA, vsako z več kot deset tisoč prebivalci. Določeno število izbranih ljudi v poskusu je v določenih časovnih intervalih močno čutilo miroljubna in ljubeča občutja. Ne toliko miselno v možganih, ampak so čutili ta občutja v svojih telesih.

Odkrili so, da so se v opazovanih mestih v merjenih časovnih intervalih spremenile določene statistike. Kriminal med ljudmi v opazovanih mestih je upadel, obisk ponesrečencev v bolnišnicah se je zmanjšal, število prometnih nesreč se je zmanjšalo … V časovnih intervalih, ko so ljudje prenehali z močnim občutenjem teh miroljubnih čustev, so se vse te statistike obrnile in spet poslabšale.

 

To je vodilo k večjemu eksperimentu z imenom Mednarodni mirovni projekt na Srednjem Vzhodu med eno od izraelskih vojn v zgodnjih osemdesetih letih. Ljudi, ki so sodelovali v poskusu, so ustrezno razporedili v vojne zone. Med opazovanim časom, ko so izbrani ljudje močno občutili ljubeča, miroljubna čustva v svojih telesih, so akcije teroristov prenehale, kriminal med ljudmi, obiski bolnišnic, vse to se je znižalo.Upoštevali so vse mogoče vplive glede na dneve v mesecu, lunine mene, praznike. Poskus je bil izveden po vseh zahtevanih merilih, ki veljajo za znanstvene eksperimente in statistično ovrednotenje.

 

Na podlagi zbranih podatkov so prišli do naslednje ocene: če čuti določeno število ljudi (kvadratni koren enega odstotka prebivalstva opazovane populacije) neko izbrano in točno določeno čustvo, se učinki že zaznajo na celotnem prebivalstvu. V mestu z enim milijonom prebivalcev je to skupina 100 ljudi (1 % = 10000, kvadratni koren od tega je 100), za cel svet s 6,4 milijardami prebivalcev bi bilo to 8000 ljudi (1 % = 60 milijonov, kvadratni koren od tega je 8000).

 

Ta učinek je znan. Ostalo pa je nedokazano, kaj natančno se mora dogajati znotraj telesa posameznika, da bi se ustvaril tak zunanji učinek.

Več ljudi ko bo sodelovalo, večji bo njihov vpliv na celotno prebivalstvo. Vsakdo se lahko vključi v čudovite projekte, ki naznanjajo mogočen plamen in zdaj že tlijo:

www.evolutionaryleadersretreat.com,

www.thetimeisnow.tv.

 

Verjameš?

Se pridružiš?

Lahko tudi samostojno!

Ob vsakem vdihu naj te prepoji čustvo ljubezni, zašepetaj in vsrkaj Ljubim,

vsakič, ko izdihneš, naj te prepoji čustvo ljubezni, zašepetaj in dahni Ljubim.

Sledili bodo ljubeči pogovori, ljubeča dejanja. ………………. Kam bo to pripeljalo?

 

 

Nekaj virov:

Gregg Braden: www.greggbraden.com

Bo Yin Ra-Joseph Anton Schneiderfranken: www.bo-yin-ra.ch

Rudolf Steiner: Spiritual guidance,

The etherization of the blood: www.steinerbooks.org

Kirpal Singh: Skrivnost smrti, Edition Naam 2009

The Barry Long Foundation International: www.barrylong.org

Eckhart Tolle: www.eckharttolle.com

in mnogi drugi …