12. koroški kulturni dnevi v CD

0
38

Petek, 25. aprila, ob 19. uri

12. koroški kulturni dnevi v CD

 

KOROŠKA OD–DO

Koncert koroških narodnih in umetnih pesmi

V sodelovanju z Društvom slovensko-avstrijskega prijateljstva

12. koroški kulturni dnevibodo potekali od 22. do 26. aprila 2014

Mešani pevski zbor Danica iz Šentprimoža v Podjuni p.v. mag. Stanka Polzerja in tamburaška skupina Tamika iz Železne Kaple p.v. Tatjane Pirker.

Mešani pevski zbor SPD Danica iz Šentprimoža ob Zablaškem jezeru
Mešani pevski zbor SPD Danica iz Šentprimoža v občini Škocjan ob Klopinjskem jezeru ima danes okoli 55 članov. Glavno nalogo vidi zbor v ohranjanju in podajanju slovenske narodne in umetne pesmi. Ustanovitelj zbora je bil leta 1912 slepi organist Andrej Mičej iz Šentvida v Podjuni. Po drugi svetovni vojni je zbor do leta 1992 vodil Hanzej Kežar, nato je vodenje prevzel Stanko Polzer, absolvent Visoke glasbene šole v Gradcu.

Z izvajanjem zborovsko-orkestralnih skladb je mag. Stanko Polzer dal repertoarju zbora nove poudarke. Leta 1989 je zbor izvajal Schubertovo Mašo v G-duru, 1990 sodeloval pri izvedbi kantate Miklova Zala, 1991 koncertiral z Mozartovo Mašo ob kronanju, 1994 je zbor naštudiral Orffovo kantato Carmina Burana, leta 1997 je sledila izvedba Maše v Es-duru Franza Schuberta, ob božiču 2000 pa je zbor izvajal Bachov Božični oratorij skupaj s Koroškim madrigalnim zborom iz Celovca (Kärntner Madrigalchor Klagenfurt). Na zborovskem tekmovanju v Feldkirchnu na Koroškem je zbor leta 1999 osvojil prvo mesto. 2005 je zbor dosegel srebrno plaketo na državnem pevskem tekmovanju Naša pesem v Mariboru, leta 2012 je pa na Koroškem dosegel naslov »Kärntner Chor des Jahres 2012«.

MePZ Danica je gostoval v številnih srednjeevropskih državah, dvakrat v Ukrajini (1993, 2003) ter v ZDA in Kanadi (1995), kjer je obiskal slovenske rojake.

Pevovodja mag. Stanko Polzer
Rojen leta 1962 v Celovcu. Ljudsko šolo je obiskoval v Šentprimožu ob Zablaškem jezeru. Maturiral je na Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu. Šolsko glasbo, inštrumentalno glasbeno vzgojo in zborovsko dirigiranje je študiral na Visoki glasbeni šoli v Gradcu. Dve leti je sodeloval pri profesionalnem zboru Pro arte, ki se je ukvarjal s sodobno glasbo. Bil je ustanovni član vokalnega ansambla Voices Company (sedaj Voices Factory).

Mag. Stanko Polze rpoučuje glasbo in vodi mladinski zbor na Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu. Poleg tega poučuje oblikovanje glasu, nauk o glasbi in je umetniški vodja zborovodske šole pri slovenski Glasbeni šoli na Koroškem v Celovcu.

Dodatne informacije o delovanju in zgodovini slovenskega kulturnega društva Danica na voljo na spletni strani www.danica.at.

Tamburaška skupina/Tamburizzagruppe TAMIKA
Že pred drugo svetovno vojno je v Slovenskem prosvetnem društvu Zarja v Železni Kapli ustvarjala tamburaška skupina. Njeno delovanje je bilo iz različnih razlogov večkrat prekinjeno.

Leta 1995 je Tatjana Pirker nagovorila dovolj zainteresiranih deklet, da so lahko znova ustanovili današnjo tamburaško skupino Tamika.

Polne optimizma in idealizma so se srečavale pri vajah in same skušale napredovati, kolikor je bilo mogoče. Po kratkem času so se začeli vrstiti nastopi in to so bili prvi koraki v javnost.

Zagnanost in ljubezen do tamburaštva sta vodili do vztrajnostnega delovanja.

V minulih osemnajstih letih skupina pod mentorstvom Hanzija Gabriela ni napredovala le na glasbenem področju, temveč ji je uspelo poživiti to, na avstrijskem Koroškem le redko kulturno dejavnost, saj je Tamika ena od le še petih dejavnih tamburaških skupin. Tamika v obliki projektov z različnimi pevskimi in tamburaškimi skupinami povezuje kulturnike in navezuje prijateljske stike. Skupina je imela v minulih letih okoli dvesto petdeset nastopov po Avstriji, Sloveniji in Italiji ter posnela štiri zgoščenke.

Njen repertoar obsega tako slovenske, grške in ruske narodne pesmi kot tudi dalmatinske popevke, moderne in klasične skladbe.

Linhartova dvorana, 5 EUR