30. let Druge godbe – Konferenca v okviru Študentskih dni FF

0
30

30. let Druge godbe 

Spoštovani prijatelji Druge godbe!

V torek, 22. maja 2014 ob 16.30, bo v Modri sobi Filozofske fakultete (5. nadstropje) v okviru Študentskih dni na FF potekala konferenca o Drugi godbi. Etnolog/kulturni antropolog Rajko Muršič, etnomuzikolog Svanibor Pettan in sociolog Ičo Vidmar nam bodo razkrili vsak svoj pogled na bogato bero glasbenega dogajanja treh desetletij, obenem bo to izvrstna priložnost za vse, ki bi želeli bolj poglobljeno spoznati pomen in vrednost Druge godbe. Bliža se namreč 30. izdaja.

Poleg omenjenih predavateljev bosta kot posebna gosta sodelovala Irena Tomažin in Damir Imamović,  ki bosta predstavila pogled domačega in tujega izvajalca na festival.

Lepo vabljeni!

Program:

Rajko Muršič: »Druga« glasba pred »Drugo godbo« in po njej: glasbena drugačnost v prvih dveh desetletjih Druge godbe

Avtor bo predstavil svoja srečevanja z drugačno glasbo in Drugo godbo od druge polovice sedemdesetih let do prvih let festivala, ko ga je najprej spremljal kot navdušen poslušalec. Nato se je prelevil v glasbenega kritika, ki je aktivno spremljal festival vse do leta 2001, ko se je poslovil tako od glasbene kritike kot večinoma tudi od festivala. Poleg nekaterih zgodnjih posnetkov nastopov na Drugi godbi in fotografij, ki jih je mimogrede posnel, bo spregovoril predvsem o potrebi po vztrajnem iskanju in zagovarjanju drugih in drugačnih glasb, saj časi, ki jih živimo, ubijajo vsako drugačnost, ki se jim upira.

 

Svanibor Pettan: Ko Folk Music Revival sreča World Music: Etnomuzikološki pogled na festivale tradicijske glasbe.

Prispevek predstavlja nekaj modelov rekontekstualiziranja tradicijske glasbe v okoliščinah odrskih nastopov, ki so zaživeli tako v svetovnem merilu, kot tudi v slovenskem okolju. S tem namenom se sklicuje na temeljni zgodovinski veji etnomuzikološke stroke – glasbeno narodopisje in primerjalno muzikologijo ter analizira diskurze posameznih etnomuzikologov, ki so raziskovali ali še raziskujejo to tematsko področje. Neposredne izkušnje avtorja v različnih okoljih in obdobjih prispevajo k večplastnosti refleksij in k oblikovanju smernic, katerih namen je izboljšanje obstoječih modelov.

 

Ičo Vidmar: Zastarelost Druge godbe?

Tole je parafraza. Aktualnost Druge godbe je v njeni zastarelosti.  Preizprašali jo bomo zgodovinsko. Najprej institucionalno ozadje in razmere njenega formiranja leta 1984. Potem  priklop DG na mednarodno polje »world music« in problem programske avtonomije. Na koncu nastavimo koordinate DG danes.