AirBeletrinin natečaj za najboljšo kratko zgodbo 2019

0
279

AirBeletrina tudi letos razpisuje tradicionalni natečaj za najboljšo kratko zgodbo. Rok za oddajo prispevkov je 21. november 2019. Zmagovalca bomo razglasili 13. decembra 2019 v Beletrinini knjigarni na Novem trgu 2 v Ljubljani. Prireditev bo sovpadala z proslavljanjem desetletnice knjigarne. Glavna nagrada je 300 evrov in objava na AirBeletrini. Žirija se lahko odloči za objavo več zgodb, ki bodo vse honorirane.

Pravila natečaja:
Vsak avtor ali avtorica sme sodelovati le z eno zgodbo, ki naj bo izvirna in še neobjavljena. Zgodbe naj bodo natipkane na računalnik, v pisavi Arial, z velikostjo pisave 12, razmakom 1.5 in obojestransko poravnavo. Dolžina zgodb naj ne presega 11.000 znakov brez presledkov. Besedila, ki ne bodo zadostila vsem naštetim kriterijem, bodo izločena. Zgodbo, ki naj bo podpisana samo s šifro in ne z imenom in priimkom, v treh izvodih pošljite z navadno pošto na naslov: Beletrina, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, s pripisom AIRBELETRININ NATEČAJ. Pošiljki priložite zaprto ovojnico, ki naj vsebuje vaše osebne in kontaktne podatke: ime, priimek, poštni naslov, telefon, elektronski naslov. Tudi ta ovojnica naj bo opremljena z vašo šifro.

O zmagovalcu bo odločala žirija, v kateri bodo: literarna kritičarka Gabriela Babnik, literarni urednik Urban Vovk in urednica AirBeletrine Valentina Plahuta Simčič. Žirija si pridržuje pravico, da nagrade v primeru slabe letine ne podeli.

*Natečaj omogoča Javna agencija za knjigo RS.