Branje in pisanje

0
157

Kaj otrok spozna ob branju in pisanju? Zakaj je branje zanimivo? Zakaj pisanje?

Otrok spozna, da sta branje in pisanje zabavna načina sporazumevanja.

Če veliko beremo in pripovedujemo, razvijamo  domišljijo. Otroci, ki to počnejo, imajo boljšo domišljijo, kot pa tisti,  ki nimajo stika s knjigami. Pomembno je, da odrasli otrokom veliko beremo, pripovedujemo. Če imamo razvito ljubezen do knjig, bomo to zlahka privzgojili otrokom.

Skupno poslušanje zgodb otroka  zbliža z drugimi.

Nekaj posebnega je, ko otrok spozna, da se lahko zatopi v zgodbe.

Otrok spozna, da je pisanje koristna veščina, saj tako lahko označi svojo lastnino. Si naredi seznam stvari, na katere ne sme pozabiti.

 

Kako lahko vadimo »gledanje?«

 

Ko otroci začnejo brati, s slike uganejo, za katero besedo gre, nato na podlagi oblike izberejo pravilno.

Z vajo se naučijo prepoznati oblike, ne da bi pri tem potrebovali sliko. Tudi odrasli večinoma beremo tako, le da mi namesto slik ugibamo iz sobesedila.

Ko naletimo na nepoznano besedo, uporabimo drugačno metodo in besedo tvorimo iz posameznih črk.

To nam omogoča, da jo izgovorimo, tudi če ne razumemo njenega pomena.

 

Viri: Ustvarjalen otrok ( Dorothy Einon) , Založba Učila