Ida Dolšek: Špinerbal, litijski ples predilcev

0
249

Drage bralke, dragi bralci, ste prebrali izredno zanimivo knjigo izpod peresa Ide Dolšek: Špinerbal, litijski ples predilcev ( družabno življenje predilniških delavcev v času med obema vojnama), Šmartno pri Litiji, Biroservis, 2011,ilustracije: Marija Smolej, fotografije iz zasebnih zbirk

Izredno zanimivo raziskovalno bralno potovanje, drage bralke, dragi bralci.

Dr. Marija Makarovič je na hrbtni strani knjige zapisala:

"Z gospo Ido Dolšek sva se prvikrat srečali spomladi leta 1988. Kot mentorica Folklorne skupine Javorje iz Šmartnega pri Litiji me je povabila, naj bi za potrebe skupine raziskala ljudsko nošo Litijskega Posavja.

Vabilo sem rada sprejela tudi zato, da bi vsaj nekoliko zapolnila vrzel skoraj popolne odsotnosti etnološkega obravnavanja tega območja. Nato sva zbirali pričevanja starejših ljudi o noši in drugih sestavinah oblačilne kulture od Vač do Javorja in od Kresnic do Polšnika. Že takrat me je presenetila z velikim zanimanjem za nekatere etnološke teme…

Ko pa sem brala rokopis njenega dela Špinerbal, litijski ples predilcev, sem bila res prijetno presenečena. Avtorica je v celoviteje zasnovanem delu poleg tradicionalnega špinerbala predstavila tudi življenjske razmere predilniških delavcev. Etnološki stroki in vsem, ki se radi ozirajo v preteklost delavskega prebivalstva na Slovenskem, je Ida Dolšek podarila tehtno, z velikim prizadevanjem in srčnostjo napisano knjigo…"

Več si lahko preberete drage bralke, dragi bralci na hrbtni strani  knjige Ide Dolšek: Špinerbal, litijski ples predilcev, družabno življenje predilniških delavcev v času med obema vojnama.

Knjigi na pot je napisala dr.Marija Makarovič.

Tako besedilo, kot tekst, bralca vedno znova pritegnejo k branju, pisanju, razmišljanju.

Drage bralke, dragi bralci, ali ste vedeli, da je ŠPINERBAL, ki so ga po letu 1945 preimenovali v ples predilcev, uvrščamo med najelitnejše dogodke v mestu Litija. Njegovi začetki segajo v konec dvajsetih let prejšnjega stoletja, s podobno elitno noto pa se je ponašal še vsaj dve desetletji po drugi svetovni vojni. Trajal je do osamosvojitve Slovenije in nekateri meščani se ga še s ponosom spominjajo. Z veliko verjetnostjo je bila litijska predilnica prva v Jugoslavija, ki je prerejala ta elitni ples tudi za delavce.

In kaj je Folklorno skupino Javorje pripeljalo do te raziskave? Predvsem njeno poslanstvo, da ohranja minljivo ljudsko dediščino in želja poiskati izvirno vsebino na plesnem področju….

Na kar 123-ih straneh vas drage bralke, dragi bralci, čaka vznemerljivo raziskovalno potovanje izpod peresa predane avtorice knjige Ide Dolšek: Špinerbal, litijski ples predilcev: družabno življenje predilniških delavcev v času med obema vojnama. Zanimiva poglavja, pod(poglavja).

Svoja razmišljanja o knjigi nam lahko drage bralke, dragi bralci, pošljete na vladka@ventilatorbesed.com

Kvalitetne zapise bomo objavili v Ventilatorju besed www.ventilatorbesed.com

Kako pa je s Predilnico Litija danes?