NAGIB Izložba #2

0
115

NAGIB Izložba # 2 – serija performativnih gest

+ MFRU + Modul konS

8. – 15. oktober 2021, Maribor

izložbeni prostori v mestu in na spletnih platformah

Nagib Izložba #2: ustvarjalci in ustvarjalke:  

Lina Akif, Lucija Ostan Verjup

Anja Bornšek, Tina Valentan, Barbara Kanc

Katja Kosi, Kaja Kraner

Dance co. (Rok Vevar, Maayan Danoch, Ivan Mijačević, Miha Sonda)

Matej Modrinjak

Špela Trošt

Snježana Premuš (Anja Bornšek, Ivan Mijačević, Tina Valentan)

Tomaž Tomljanović, Simon Belak

Toni Soprano Meneglejte

Nenehni semaforji ukrepov že skoraj dve leti determinirajo izvedbo umetniških dogodkov, določene celo ukinjajo, saj zaradi samega načina izvedbe v zaprtih odrskih prostorih pogosto ne izpolnjujemo pogojev, ki jih nakazujejo nenehno spreminjajoči se smerokazi. Zato smo se odločili, da v drugem nenavadnem letu popeljemo pred domače občinstvo drugo posebno serijo Nagibovih performativnih gest, ki bodo ponovno potekale po izložbah v mestu Maribor.

Manko umetniškega dogajanja in nezmožnost delovanja sta Nagibov odrski program že v lanskoletni prvi ediciji popeljala v drugačen svet uprizarjanja in ga premaknila izven “tradicionalnih” plesno-gledaliških dvoran, ki so v danih razmerah vse bolj prostori selekcije, distance in izpolnjevanja pogojev. Da bi izvedli vsaj del zastavljenega programa, smo se odločili tudi letos vstopiti v prostore, ki običajno služijo potrošniškim in prodajnim namenom, z vključitvijo performativnih dogodkov pa smo zaznali priložnost, da tovrstne prostore uporabimo kot uprizoritveni oder, ki nam omogoča, da tudi v živo in po vseh NIJZ predpisih na novo osmislimo ter ga uporabimo za preizkušanje novih idej in za drugačno vrsto uprizarjanja. Izvedbene možnosti kulturnih dogodkov v tem času ne dopuščajo, da ostanemo na starih, poznanih in že prehojenih poteh na način, kot smo ga bili vajeni v preteklosti. Zato je pomembno, da (po)iščemo nove ustvarjalne oblike in formate povezovanja kot tudi kulturne ter družbene strukture.

Tudi zadnje raziskave o položaju delavcev v kulturi kažejo, da vse večji del ustvarjalcev živi v revščini, več kot polovica samozaposlenih v kulturi pa razmišlja, da bi opustila svoj poklic in se začela ukvarjati s čim drugim. Ob tem poraznem dejstvu nas priprava in izvedba druge serije Nagibovih performativnih gest še dodatno motivira, saj se kot prireditelji kulturnih dogodkov čutimo dolžne, da ustvarjalcem omogočimo delo, publiki pa možnost varnega spremljanja umetniških dogodkov.

Letošnja jesen prinaša osemdnevno MFRU+NAGIB+konS festivalsko modulacijo v živo skozi prizmo Izložb po mestu kot tudi digitalnih / spletnih druženj, katerih “osrednje geslo” spremlja pojem Transhumanizem. Na eni strani bo MFRU skupaj s konS-om prespraševal vlogo tehnologije ter pomen stroja v razvoju človeka kot razmišljujočega in zavedajočega se bitja, NAGIB pa se s performativnimi gestami širi neposredno v polje biološkega oziroma humanega ter ustvarja pogoje za premislek o prisotnosti telesnega in človeškega.

V tokratni ediciji NAGIB Izložba #2 ˗ serija performativnih gest bomo v izložbah navzoči vsi skupaj: performerji, akterji, živali, roboti, kode, podobe, zasloni … V dialogu s 27. MFRU festivalom in modulom konS se bomo soočali z neizbežno digitalizacijo družbe kot tudi umetniškega udejstvovanja in izražanja ter poudarili pomembnost zavedanja skrajnosti, ki nam jih prinaša. Hkrati pa bomo skupaj in posamično posegali v nove in prazne prostore ter prehajali v drugačne uprizoritvene oblike.

Ker nove razmere delovanja, ustvarjanja in povezovanja vse bolj razpirajo potrebo po novih komunikacijskih geslih in besediščih snov(nost)i, priložnosti, prehajanja, naključja in ranljivosti, smo v sodelovanju z MFRU ter konS-om postavili kot naš vodilni motiv Slovar v nastajanju, ki determinira nov skupinski ustvarjalni proces in preči celotno dogajanje druge edicije. Slovar v nastajanju tako postaja dokument artikulacije različnih umetniških del in konceptov ˗ na eni strani skozi izvedbe v živo in na drugi strani kot sredstvo komunikacije navzven. S tem neposredno posegamo tudi v konkretno besedišče, v osišče diskurza umetnosti, ki je odraz “stanja stvari”, zato intervenirajmo skupaj z umetniki, da izrišemo nove odtenke svoje “realnosti” misli in delovanja.

Pasenje* je, recimo, ena od besed novega besedišča, s katero skupina letošnjih ustvarjalk (Anja Bornšek, Tina Valentan, Barbara Kanc: Pronicanja – uprizoritev 1) opiše metodo dela, ki je nastajala v duhu časa omejenih možnostih uprizarjanja. Pasenje* je postopno razpiranje več-čutne prisotnost. Je fina meja med odzivom in reakcijo, čuječnost v med-prostoru, razteg trenutka, v katerem se snovi vzajemno ogledujejo ena v drugi. Pomemben aspekt je odpiranje vrat trenutku praznine. Pasenje* je stopanje po vidnem, prisluškujoč v drobovje nevidnega. Čutenje tega kar ne vidiš, videti to kar čutiš.

Da boste vedeli in videli, kako bo vse skupaj potekalo v živo (nekatere vsebine tudi preko spleta), prisrčno vabljeni, da med 8. in 15. oktobrom obiščete gostujoče ustvarjalke in ustvarjalce ter skupine, ki bodo v osmih dneh performativnih gest delovali v svojem ustvarjalnem oknu / izložbi ter preizkušali in uprizarjali svoje koncepte in ideje.

Vsa dogajanja bodo potekala brezplačno, vabimo vas, da se nam pridružite na mariborskih ulicah in s svojo prisotnostjo pred izložbami podprete ustvarjalce.

Petra Hazabent, programska vodja Nagib Izložba #2

Produkcija: Društvo Nagib (zanj Petra Hazabent)

Programsko vodenje za Nagib Izložba #2 Petra Hazabent in za MFRU Aleksandra Saška Gruden v so-ustvarjanju z Miho Horvatom za Platformo konS

Svetovanje in teksti: Andreja Kopač

Odnosi z javnostmi in teksti: Sabina Potočki

Vizualna podoba in video za Nagib Izložbo #2: Toni Soprano Meneglejte

Fotografije: Ramaida Osim

Tehnično vodstvo: Rob Canning

Produkcijsko sodelovanje: MKC – Festival MFRU in Platforma konS – Modul konS

Partnerji: CzK – Projektna pisarna Maribor, E2RD, GT22

Finančna podpora: Mestna občina Maribor, Ministrstvo za kulturo RS

 

Povezave:

Nagib – spletna stran:

http://nagib.si/2014/uncategorized/nagib-izlozba-2-serija-performativnih-gest-v-sodelovanju-z-mfru-modul-kons/

 

Nagib FB:

https://www.facebook.com/NagibMB/

 

MFRU:

https://www.mfru.org/si/

 

Platforma KonS:

https://kons-platforma.org/projekti/kons-%E2%89%A1modul/