Napovednik dogodkov v Narodnem muzeju Slovenije

0
70

NAPOVEDNIK DOGODKOV V NARODNEM MUZEJU SLOVENIJE

 

Predavanje

Gašper Oitzl in Janez Mlinar: Urbarji kot vir za zgodovino železarstva v poznem srednjem in zgodnjem novem veku
Torek, 9. junij 2020, 16.30, Narodni muzej Slovenije, Muzejska 1
V poznem srednjem veku je proizvodnja železa doživela precejšen razmah. To je bila posledica tehnoloških inovacij in splošnega gospodarskega ter družbenega napredka v tistem času. Razvoju železarstva lahko v pisnih virih sledimo od sredine 14. stoletje dalje, ko se je začela intenzivna proizvodnja železa na območju Selške, Kanalske in Zgornjesavske doline. Odličen vir za raziskovanje železarstva so urbarji, v katerih je izpričano število železarskih obratov, njihovi posestniki in denarne dajatve. Z natančno analizo urbarja posameznega gospostva pa lahko opredelimo tudi delež železarstva v donosu celotnega gospostva. Predavatelja bosta posebno pozornost posvetila urbarjema gospostva Bela Peč iz let 1498 in 1636.

Predavata Gašper Oitzl (Narodni muzej Slovenije) in izr. prof. dr. Janez Mlinar (Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani).

Predavanje poteka ob razstavi Ko zapoje kovina. Tisočletja metalurgije na SlovenskemUdeležba je brezplačna, obvezne predhodne prijave: info@nms.si ali 041 751 270.

 

Predavanje

Tina Palaić: Muzeji kot prostori skrbi za prihodnost našega planeta
Torek, 9. junij 2020, 17.00, Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Maistrova 1
Predavateljica bo predstavila projekt Taking Care. Ethnographic and World Cultures Museums as Spaces of Care / Etnografski in muzeji svetovnih kultur kot prostori skrbi (2019–2023), v okviru katerega Slovenski etnografski muzej skupaj z dvanajstimi muzejskimi partnerskimi institucijami iz vse Evrope nagovarja dve medsebojno povezani krizi: podnebne spremembe in protiimigracijski rasizem. Izhodišče projekta so zunajevropske zbirke, ki bodo muzejskim kustosom, raziskovalcem iz izvornih skupnosti, aktivistom in umetnikom služile kot navdih za razvijanje bolj trajnostnih oblik našega življenja na planetu. Projektne dejavnosti se bodo osredotočile okoli koncepta skrbi, ki pomeni vsako dejanje, ki prispeva k ohranjanju našega planeta z namenom dobrega življenja vseh živih bitij. Koncept skrbi, kot ga uporabljajo v projektu, hkrati poudarja skupno skrb tako za predmete kot za ljudi.

Po predstavitvi projekta bo predavateljica očrtala še nekaj muzejskih primerov dobrih praks, povezanih z okoljsko problematiko. Poudarila bo vlogo muzejev pri spodbujanju inovativnih rešitev aktualnih problemov in pri ustvarjanju družbenih sprememb.
Predavanje poteka ob razstavi Izginjajoči svet – ohranimo naše morjeUdeležba je brezplačna, obvezne predhodne prijave: info@nms.si ali 041 751 270.

Predavanje

Tomaž Lazar, Jakob Kraner in Peter Fajfar: Tehnologija ploščnega oklepa. Nova dognanja ob primerkih iz Narodnega muzeja Slovenije
Sreda, 10. junij 2020, 16.30, Narodni muzej Slovenije, Muzejska 1
Med kovinskimi predmeti iz zbirk Narodnega muzeja Slovenije, ki smo jih v zadnjih letih posebej intenzivno preiskovali z naravoslovnimi metodami, smo posebno pozornost posvetili primerkom zaščitne opreme iz srednjega in zgodnjega novega veka. Te raziskave so po eni strani razkrile tehnološke postopke njihove izdelave in številne drobne skrivnosti starih obrtnih mojstrov. Po drugi strani smo z njimi lahko potrdili tudi pristnost posameznih eksponatov oziroma določili naknadno dodane ali restavrirane dele.

Na predavanju bomo predstavili izsledke raziskav dveh celopostavnih ploščnih oklepov iz 16. in 17. stoletja, podrobneje pa bomo spregovorili tudi o konstrukcijskih in tehnoloških načelih, po katerih so okleparji iz toge jeklene pločevine izdelali ergonomsko oblikovano, ne pretirano težko zaščitno oblačilo za trup.

Predavajo dr. Tomaž Lazar (Narodni muzej Slovenije), Jakob Kraner (Inštitut za kovinske materiale in tehnologije) in prof. dr. Peter Fajfar (Oddelek za materiale in metalurgijo, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani).
Predavanje poteka ob razstavi Ko zapoje kovina. Tisočletja metalurgije na SlovenskemUdeležba je brezplačna, obvezne predhodne prijave: info@nms.si ali 041 751 270.

ROMA AETERNA - Narodni muzej Slovenije