Nova številka revije Idrijski razgledi 1-2/2020

0
162

Spoštovani!

 

Letošnje leto je zaradi novega koronavirusa, ki je vstopil v vse pore našega osebnega in javnega življenja, precej neobičajno. Spomladi smo muzeje za šest tednov zaprli za javnost, v nadaljevanju so bile naše aktivnosti omejene, zdaj na zimo smo spet zaprti. Novim razmeram smo morali prilagoditi vse svoje delovanje. V skrbi za varnost zaposlenih in obiskovalcev smo sprejeli številne ukrepe: nekatere razstave in prireditve smo odpovedali, med njimi predavanja v okviru Muzejskih večerov, druge smo organizirali pod posebnimi pogoji. Posledica je bila, da smo se manj družili in število obiskovalcev v večini naših oddelkov je bistveno upadlo. Veseli smo bili vsakega posameznika in vseh skupaj. Življenje muzeja smo se trudili preseliti na splet, a smo spoznali, da izkušnji obiska muzeja v živo ali spoznavanja njegove vsebine na spletu nista primerljivi. Muzeji smo hiše predmetov, ki so namenjeni temu, da jih skupaj z njihovimi zgodbami spoznavamo v živo, so hiše dogajanj, hiše srečevanj.

Šele v situacijah, kot je trenutna, se resnično zavemo, kako je naše delo povezano s publiko.

Manko obiskovalcev se je seveda odrazil v prihodkih muzeja. In Idrijski razgledi so tisti del muzejskega programa, pri katerem smo v precejšnji meri odvisni od lastnih sredstev. Kljub finančni podpori Občine Idrija in Občine Cerkno ter prispevku bralcev skozi odkupno ceno mora muzej dodati še kar nekaj sredstev, da lahko izideta dve številki letno. Ker nam je spomladi resnično slabo kazalo, smo se odločili, da tradicije sicer ne prekinemo, da pa letos, v petinšestdesetem letu njihovega izhajanja, izdamo samo eno številko. Potrudili smo se in danes so pred vami Idrijski razgledi št. 1-2/2020.

Upam, da bodo bralci v tej številki našli zanimivo branje zase. Kljub napornim in negotovim časom se v muzeju in uredništvu Idrijskih razgledov trudimo »stati in obstati«. Želeli bi nadaljevati delo po ustaljeni praksi – dve številki letno. Pripravljamo že prvo za naslednje leto. Pišočih in zvestih sodelavcev nam ne manjka. Najbolj pa smo veseli, da imamo zveste bralce.

Ostanite z nami še naprej, ostanite zdravi in vse dobro v letu, ki prihaja. Srečno 2021!

 

Ivana Leskovec, direktorica