Pavčkova pesem in ilustraciji Damijana Stepančiča ter Zvonka Čoha »gredo v širni svet«

0
269

 

Promocija slovenske mladinske književnosti v mednarodnem prostoru

Mednarodna zveza za mladinsko književnost (IBBY), katere članica je tudi Slovenska sekcija IBBY, izdaja revijo Bookbird, štiri številke letno, v angleščini. Prinaša članke s področja mladinske književnosti, še posebej iz 72 držav, kjer delujejo nacionalne sekcije IBBY, ter informacije o dogodkih IBBY. V prvih dveh številkah letošnjega leta je bilo kar nekaj pozornosti namenjene slovenski mladinski književnosti, kar je pomemben korak v mednarodni prostor, saj sta bili obe ti dve številki revije Bookbird predstavljeni in razstavljeni tudi na letošnjem sejmu otroških knjig v Bologni. Prav tam pa je bil razstavljen tudi IBBY katalog knjig za otroke s posebnimi potrebami, katerega naslovnico pa krasi ilustracija Zonka Čoha!

 

Naslovnica letošnje prve številke revije Bookbird (vol. 49, št. 1, januar 2011) je ilustracija Damijana Stepančiča, naslovnica dvojezične pesniške zbirke Toneta Pavčka Majhnice in majnice: pesmi mnogih let za mnoge bralce = Budding songs, maying songs: poems of many years for many readers (Miš, 2000), ki je bila uvrščena na Častno listo IBBY 2010.

V reviji je cela stran namenjena pesniku Tonetu Pavčku, našemu nominirancu za Andersenovo nagrado, kjer je objavljena njegova pesem Vsi naši otroci = All Our Children v slovenščini in angleščini.

Nadalje je v reviji »razglednica«, kratka predstavitev knjige Pink Janje Vidmar (Didakta, 2008) in fotografija Janje Vidmar, ki prejema Častno listo IBBY, kar se je sicer zgodilo lani na kongresu v Composteli (toda revija je izšla letos).

V drugi letošnji številki revije Bookbird (vol. 49, št. 2, april 2011), ki je posvečena otroški in mladinski poeziji, je na osmih straneh objavljen strokovni članek dr. Darje Mazi-Leskovar z naslovom Perceptions of Africa in Slovenian poetry for children (Percepcija Afrike v slovenski mladinski poeziji), v katerem obravnava pesmi Otona Župančiča, Nika Grafenauerja, Miroslava Košute in Daneta Zajca, ki so v angleškem prevodu tudi objavljene.

V uvodniku urednici ponovno opozarjata na pesem Toneta Pavčka v angleškem prevodu All Our Children, ki bo vpletena v kazala vseh številk revije Bookbird v letu 2011.

Nadalje je objavljena tudi »razglednica«, kratka predstavitev pesniške zbirke Saše Vegri, Naročje kamenčkov, ki jo je uredil in ji strokovno spremno besedo napisal dr. Igor Saksida, ilustriral pa jo je Damijan Stepančič (Miš, 2009). »Razglednica« je bila žal oddana že veliko pred tem, ko je ta knjiga dobila priznanje Zlata hruška za najboljšo mladinsko leposlovno knjigo 2010.

Ilustracija Zvonka Čoha pa je na naslovnici kataloga Outstanding Books for Young People with Disabilities, ki ga izdaja IBBY Documentation Centre of Books for Disabled Young People, Norway 2011 (IBBY zbirka izjemnih knjig za otroke s posebnimi potrebami Dokumentacijskega centra knjig za otroke s posebnimi potrebami na Norveškem). To je seveda ilustracija iz slikanice dr. Aksinje Kermauner Žiga špaget gre v širni svet (Miš, 2010), ki je bila sprejeta v to zbirko in je tudi predstavljena v katalogu. Na sejmu otroških knjig v Bologni sta bila razstavljena tako katalog kot slikanica s Čohovimi ilustracijami!

 

VSI NAŠI OTROCI

 

Vsi otroci so naši otroci,

je rekel prijazni glas,

vse frklje in smrklje in froci,

vsi svetlih in temnih in kodrastih las,

 

vsi naši! Tudi tisti drugačni,

drugačne usode in vere in ras,

vsi beli in črni, vsi bolni in lačni

so taki kot kdo izmed nas.

 

Skupaj na tem svetu živimo,

svet nam je skupna velika vas,

kjer na srečo iščemo rimo

in poslušamo božji glas,

 

ki živeti in rasti veleva

in biti odprtih rok

za hudo, ki prizadeva

vsak čas na milijone otrok!

 

Vsi otroci na svet so rojeni

za srečo in dober prid,

vsak je podoben tebi in meni

in vsak je sonce in vsak je svit.

 

(Tone Pavček)