Predavanje: Volk v Sloveniji

0
522

MUZEJSKI VEČERI

36. sezona 2019/2020

VOLK V SLOVENIJI

Predavatelj:

Doc. dr. Miha Krofel, raziskovalec

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za gozdarstvo

torek, 26. november 2019, ob 18.00 uri

Osnovna šola Idrija

Volkovi so ena izmed treh vrst velikih zveri v Sloveniji. Po skorajšnjem izumrtju po drugi svetovni vojni se danes njihove populacije spet povečujejo in širijo, tako v Sloveniji kot tudi drugod po Evropi. Na predavanju bomo predstavili rezultate domačih in tujih raziskav, ki nam omogočajo bolje spoznati njihovo življenje in obnašanje. Seznanili se bomo tudi z rezultati vsakoletnega monitoringa volkov, ki nam nudi vpogled v spremembe v slovenski populaciji skozi čas, in predstavili dosedanje izkušnje iz sobivanja z volkovi na območju Notranjske, Primorske in Kočevske.