Razstava likovnih del JOŽETA LAŠIČA z naslovom OBZORJA IZ SANJ

0
89

Razstava likovnih del JOŽETA LAŠIČA z naslovom OBZORJA IZ SANJ bo na ogled od 13. 9. – 30. 10. 2022  v Kosovelovem domu v Sežani.

Likovno delo Jože Lašič

Ustvarjalna obzorja akademskega kiparja Jožeta Lašiča odpirajo poti samosvojega in raznolikega kiparskega delovanja. Čeprav je v kiparskem mediju prvenstvena forma, se avtor ne omejuje le na uresničevanje tovrstne prvine. V svoje delovanje namreč vključuje tudi pristope in načine reševanja likovne problematike, značilne za slikarski medij. Material izražanja, na katerega prisega, je les. S povezovanjem različnih tehnik obdelave in barvanja pa lahko v polnosti realizira svoje edinstvene zamisli. Pri njegovem delovanju so potrebne številne veščine in upoštevati mora določene zakonitosti. Mnoga znanja in spretnosti je nadgradil z dolgoletnim službovanjem v Lutkovnem gledališču v Ljubljani, kjer je ustvarjal lutke – od likovne zasnove do konkretne izdelave, pa scene za lutkovne predstave, lutkovne portrete, scenske elemente in maskote.

Jože Lasič v svojem opusu nenehno uresničuje princip sestavljanja. Iz fragmentov sestavlja ubrane celote, pri tem pa pogosto povezuje tudi kiparske in slikarske elemente. V njegovih delih je močno prisotno zavedanje umetnosti narave same, ki jo preoblikuje in nadgrajuje s svojim avtorskim delom. Princip sestavljivosti ni le njegov likovni oz. tehnično izvedbeni način udejanjanja idejnega sveta, ampak se skozenj razkriva tudi vsebinska dimenzija. Avtor namreč s tem objektivizira kompleksnost stvari in sistemov, življenja in tudi človeka, ki je spoj zunanjega in notranjega, telesnega in duševnega, razuma in čustev.

Njegovo razstavo z naslovom Obzorja iz sanj povezuje morska tematika. Lašič namreč govori o svojih potovanjih po morju, v dela prevaja spomine na doživljanja in občutke z dolgoletnih jadranj ob jadranski obali. Motivi predstavljajo plovila, figure popotnikov, veter in morsko pokrajino, zaznamovano s fantazijskim pridihom. V likovno-formalnem smislu pa razstavo oblikujejo leseni reliefi, na katerih materialno otipljivi fragmenti vznikajo s ploskve, zasnovane z barvami ter oble stoječe skulpture oz. mala plastika.

Reliefe Jožeta Lašiča bi lahko razdelili na dva sklopa: v prvem so geometrijsko stilizirani fragmenti umeščeni na slikovni »oder« v duhu konstruktivističnih prizadevanj, v drugem pa je likovno dogajanje bolj pestro in sproščeno. Avtor na lesenih ploskvah, na katere pogosto pritrdi celo slikarsko platno, sestavlja dinamične kompozicije. Te vsebujejo posamezne segmente (fantazijskega) obmorskega pejsaža, skratka elemente ilustrativnosti, ki se kot »naplavine« pojavljajo na ravnini podlage in vstopajo v kiparsko voluminoznost oz. oblikujejo visoki relief. Njihova obrisna linija je poenostavljena, površinsko dogajanje pa živahno, vibrirajoče v ritmu številnih živih, drobnih sledi dleta. Avtor posamezne segmente reliefnega dogajanja ustvarja celo na soroden način kot bi sestavljal puzzle. Likovni izraznosti pridružuje tudi barve. Te se nežno vpijajo v naravno strukturo lesa, ne da bi zakrile njegovo prvinsko slikovitost, včasih pa so fragmenti izraziteje kolorirani z barvnimi vrednostmi, ki podkrepijo resničnost motiva ali pa ga z žlahtnimi kovinskimi in bisernimi leski odpeljejo v irealnost oz. pravljičnost. Pri uporabi barv je avtor previden, saj se zaveda kiparske nravi svojih del, pa tudi dejstva, da lahko iz umetniške sfere hitro prestopi v dekorativno.

Znotraj jasnih obrisnih linij male plastike je prav tako prisotnega veliko dogajanja. Forme sicer učinkujejo enovito, in vendar predstavljajo konglomerat fragmentov, plejado oblik, ki jih avtor minuciozno sestavlja in pri tem uresničuje izvirno, avtorsko intimno, dinamično likovno igro. Ta je zahtevna, saj so posamezni delčki v medsebojni soodvisnosti in v odvisnosti od celote, torej od motiva.

Plovila oziroma ladje so pravi tehnični konstrukti, a v njihova »jadra« sta ujeta tudi veter in avtorjeva domišljija. To so forme, sestavljene iz natančno obdelanih delcev, ki jih kipar eksaktno sestavlja v željene oblike, v nekakšne modele oz. prototipe skeletov avtorsko modificiranih morskih plovil. Oblikovani formi dajejo ritem materialno polni in prazni »prostori«. S tem stvaritve pridobijo lahkotnost, njihovi medsebojni dialogi pa uresničujejo tudi enega izmed načel estetskega učinkovanja. Izrazito avtorsko domišljene rešitve pogosto delujejo v smeri poosebitev, saj ladje asociirajo celo na krilate zmaje, ki lovijo veter v svoja krila.

Veter vihra tudi v laseh njegovih popotnikov, ne zamaje pa njihove klene drže. Masivnost, statičnost in odločnost še dodatno krepi palica, ki jo njegovi junaki držijo v rokah. Figure učinkujejo arhaično, kot neke vrste očaki. Njihova telesa so stilizirana, reducirana na bistveno, hkrati pa slikovita. Slikovitost jim dajejo oblikovno in barvno raznoliki deli, ki jih avtor povezuje v celoto, pred vsem tem pa imajo odločilno vlogo naravne danosti lesa. Les je njegov glavni gradnik in do njega ima izostren ustvarjalni čut in posebno naklonjenost. V pristnem dialogu s tem organskim gradivom razkriva umetnost narave, njene dragocene elementarne danosti, izjemen potencial struktur in tekstur, barv in že ustvarjenih oblik. Vse to vključuje v svoje umetniško potovanje, na svoje kiparske in slikarsko zaznamovane kreativne poti, ki ga vodijo k prepoznavnim, a osebno domišljenim motivom.

V ustvarjalnosti Jožeta Lašiča doživljanja, spominjanja in pomenljiva obravnavanja tako figuralnih likov kot morske motivike prehajajo v materialno otipljive in likovno prepričljive celote. Predstavljene so na njemu lasten, izviren način, vselej tako, da nagovarjajo z likovnostjo materiala samega, z njegovo strukturo in poudarjeno teksturo, s sledmi časa, ki ga to organsko gradivo nosi skozi svojo rast in spreminjanje in z zgodbami naravnega dogajanja. Vsemu temu avtor dodaja sebe, njemu lastno imaginacijo, ki jo lahko uresničuje le z odličnim in kompleksnim obvladovanjem metjeja, z različnimi tehnikami in rešitvami, ki mu omogočajo ustvariti podobe in hkrati esprit prostora, o katerem razmišlja. S tehnikami obdelave poustvarja ostro lomljenje valov na gladini morja, veter, ki ključno sooblikuje atmosfersko dogajanje, od valov in vetra razbrazdano kamnito obalo, od vode in atmosferskih vplivov oguljene deske stare barke.

Jože Lasič z razstavo Obzorja iz sanj potrjuje samosvojo ustvarjalno plovbo ne le po Jadranu, ampak tudi po kiparskem mediju. Na njej so ustvarjalna obzorja na široko odprta in omogočajo mu potapljanje v globine svojih doživetij, misli, sanj in domišljije ter znotraj prepoznavnega vsebinskega okvirja ustvarjati asociativno in simbolno bogato sporočilnost.

 

Zapisala: Anamarija Stibilj Šajn