Spoznavanje ptičev z Ventilatorjem besed: Siva čaplja

0
120

Danes vam bova predstavili zanimivo in pogosto ptico – sivo čapljo.

Siva čaplja gnezdi na gozdnem robu ali v majhnih gozdičkih. Visoko na drevesih ima gnezda, skupaj tudi nekaj deset parov. Pod njimi se nabere veliko jajčnih lupin izbljuvkov, iztrebkov, poginulih mladičev in ostankov plena.

Sive čaplje je zelo dobro slišati tudi na daleč, saj se mladiči glasno oglašajo in regljajo medtem, ko prosijo za hrano. Odrasle sive čaplje se ponoči ali v mraku med letom oglašajo s kašljajočim glasom. Opazovanje sivih čapelj je najbolj priročno v obdobju, ko ne gnezdijo.

Takrat v skupini posedajo po poljih in travnikih medtem, ko oprezajo za malimi sesalci, plenom.

Sive čaplje so najpogostejše v severozahodni in osrednji Sloveniji. Sicer pa jih je ob vodah in na poljih možno opazovati povsod.

Siva čaplja je velika od 90 – 98 centimetrov. Samica izvali od tri do pet jajc, mladiči pa so dremovci, gnezdomci.

Ptica je aktivna podnevi in ponoči. Na srečo ni ogrožena vrsta.

Opazili sva jo na Ljubljanskem Barju med oprezanjem na plen ob vodi.

Ida Zupan, Vladimira Rejc

 

Vir fotografije: splet