Bilten projekta 'Preventivna platforma', marec 2011, številka 3

0
185

DELOVNI ZAJTRK Z NOVINARJI

V petek, 1. aprila 2011, je bil delovni zajtrk z novinarji, kjer so se na kratko predstavile članice vsebinske mreže NVO za zdravje (NVO varujejo naše zdravje) in vsebinske mreže NVO za socialo (Opolnomočenje NVO).

Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje bo v letih 2010-12 delovala kot nosilec projekta »NVO varujejo naše zdravje« (spletna stran projekta www.nvozdravje.si), pri vodenju projekta pa bosta sodelovala konzorcijska partnerja Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije ter Zavod Pro Arte.

Kajenje predstavlja enega najpogostejših vzrokov zbolevanja in prezgodnje smrti, saj škodi skoraj vsakemu organu človekovega telesa. Podobno kot kajenje pa velik problem v razvitem svetu predstavlja tudi opijanje z alkoholom. Zaradi zavedanja o problematiki uporabe obeh, so vsebinske mreže NVO za zdravje oblikovale naslednji dve pobudi:

1. Pobuda o ustanovitvi Ustanove »NVO varujejo naše zdravje«, ki predvideva spremembo ZOUTI in ZOPA v smislu dviga trošarin na tobačne in alkoholne izdelke. Iz naslova trošarin bi se Ustanova financirala in podeljevala sredstva (preko javnih razpisov) nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju zdravja.

2. Pobuda spremembe Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI) v smislu oblikovanja specializiranih prodajaln. Cilj projekta »NVO varujejo naše zdravje« je v vsebinsko mrežo povezati nevladne organizacije, ki delujejo na področju promocije zdravja, da bi z aktivnim sodelovanjem utrdili položaj le-teh znotraj zdravstvenega sektorja, zagotovili večje vplivanje na oblikovanje
zdravstvenih politik, omogočili stabilnejše delovanje in s tem posledično zagotovili boljše javno zdravje v Sloveniji.

 

Na delovnem zajtrku so se predstavili:
– Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje
– Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
– Europa Donna – Slovensko združenje za boj proti raku dojk
– Zveza društev diabetikov Slovenije
– Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije
– Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije
– Društvo Šola zdravja
– Center društvo za avtizem

 

Ljubljana, 8. april 2011 – V petek je bil v prostorih Društva za preventivno delo delovni sestanek projekta »Preventivna platforma«. Na sestanku so bili prisotni: Zoran Maksimović, Vilma Kersnik, Vladka Tonica, Marjetka Gojkošek in Nataša Pavlovčič. Tema sestanka je bila pregled delovnih nalog v projektu »Preventivna platforma« in določitev datumov za načrt dela po dejavnostih.

Gent, 12. marec 2011 – Od 8. do 10. marca 2011 je v belgijskem mestu Gent potekal drugi seminar v okviru evropske mreže EU-Dap, ki je bil namenjen nacionalnim »trenerjem« iz različnih nacionalnih EU-Dap centrov. Udeležila se ga je tudi Sanela Talić (UTRIP). Seminar je vodil Daniel Pellaux, ki je vodil tudi pretekle seminarje. Seminarja se je udeležilo 15 trenerjev iz različnih evropskih držav ter nekaj strokovnjakov, ki so sodelovali pri ustvarjanju preventivnega programa »Izštekani«. Namen seminarja je bil postaviti kriterije za izbiro bodočih trenerjev, razprava o akreditaciji programa ter izmenjava izkušenj glede drugih, dokazano učinkovitih šolskih preventivnih programih, ki bi jih lahko še ponudili šolam.

Kranj, 15. marec 2011 – V torek, 15. marca 2011, je na ZZV Kranj potekalo strokovno srečanje vodij skupin »zdravih šol« z gorenjskega območja. Med drugim je bil namen tudi krajše izobraževanje ter nadgradnja veščin učiteljev, ki se nanašajo na področje zasvojenosti otrok z drogami. Med povabljenimi predavatelji je bila tudi Sanela Talić (UTRIP), ki je preko posredovanja osnovnih informacij ter praktičnih vaj predstavila šolski preventivni program »Izštekani«.

Ljubljana, 6. april 2011 – V sklopu Svetovnega dneva zdravja, ki ga vsako leto obeležujemo 7. aprila in katerega glavna letošnja tema je bila »Protimikrobna odpornost in globalno razširjanje«, je mladinsko združenje Brez izgovora v sodelovanju s Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani organiziralo 2. posvet o vplivu industrije na zdravje mladih. Posvet je potekal 6. aprila 2011 v popoldanskih urah na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, na njem pa je svoj prispevek na temo vpliva industrije na nočno življenje mladih predstavil tudi Matej Košir. (UTRIP). Košir je med drugim povedal, da se »vpliv industrije na nezdrav življenjski slog mladih v velikem obsegu pokaže zlasti v nočnem življenju, kjer nadzora nad izvajanjem predpisov praktično ni oziroma je zelo šibek. Tam zelo pogosto z roko v roki delujejo alkoholna, tobačna in industrija zabave, ki jo predstavljajo nočni lokali in diskoteke, v zadnjem desetletju pa vse bolj tudi prehrambena industrija. Industrijo zabave obvladuje logika šanka, saj so dobički s prodajo alkoholnih pijač ključni za njen obstoj. Lokali so odlično okolje za razne nezdrave promocijske akcije, občasno so prisotne celo zelo uigrane in promocijske ekipe alkoholne in tobačne industrije. V neposredni bližini lokalov se nahaja veliko okrepčevalnic s hitro prehrano, ki prodajajo praviloma nezdravo, mastno in preveč kalorično hrano«. V razpravi je bilo mogoče razbrati, da je ta problematika povsod po svetu podcenjena, zato velja razmisliti, na kakšen način bi lahko država, lokalne skupnosti in nevladne organizacije vplivale na to, da bi nočno življenje mladih postalo bolj zdravo in varnejše. Košir je še dodal: »Zdi se mi, da bi v precejšnji meri pri tem lahko sodelovala tudi industrija zabave, saj v osnovi ni proti bolj zdravi in varnejši zabavi mladih.« Srečanja so se s prispevki udeležili tudi mag. Tomaž Čakš, direktor ZZV Ljubljana, Jan Peloza, predsednik Brez izgovora Slovenija, diplomantki Fakultete za družbene vede Martina Žoldoš in Neža Lavrenčič, Helena Koprivnikar z Inštituta za varovanje zdravja RS, Vesna K. Petrič z Ministrstva RS za zdravje, Peter Debeljak z Urada RS za mladino, Tanja Kamin z Fakultete za družbene vede in Bojan Musil z Univerze v Mariboru, ki je predstavil rezultate vseslovenske raziskave Mladina 2010, predvsem s področja zdravja in dobrega počutja mladih.

Ljubljana, 7. april 2011 – V četrtek, 7. aprila 2011, so na OŠ Vrhovci v Ljubljani v okviru svetovnega dneva zdravja potekale različne delavnice. Med vodji delavnic je bila tudi Sanela Talić (UTRIP), ki je z učenci devetega razreda izvedla nekaj lekcij iz programa »Izštekani«. Poudarek je bil predvsem na normativnem izobraževanju.

Madrid, 9. april 2011 – Od 7. do 9. aprila 2011 je v Madridu (Španija) potekala 38. španska nacionalna konferenca na temo drog in zasvojenosti. Na tokratni konferenci je na povabilo organizatorjev sodelovalo tudi nekaj tujih gostov, med katerimi je bil tudi Matej Košir (UTRIP). Na plenarnem zasedanju je predstavil preliminarne rezultate evropske študije o izvajanju zakonodaje na področju tveganega obnašanja mladih (s poudarkom na nočnem življenju mladih). Študijo je izvedel Inštitut Utrip v sklopu evropskega projekta »Club Health – bolj zdrava in varnejša zabava mladih«.

 

 

Projekt »Vzpostavitev preventivne platforme NVO na področju preprečevanja zasvojenosti« financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostna usmeritev 5.3.: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga«.