Duhovno vodstvo človeku in človeštvu – Rudolf Steiner, 17. del (3P-58)

0
152

Modrost, ki deluje v vodenju sveta, je torej zadržala razvoj tistih sil, ki bi se morale popolno razviti v času obdobja staroegipčanske kulture. To je bilo storjeno z namenom dati dosežkom naše dobe določeno potrebno težo in nam omogočiti, da razumemo materialni svet, stvari na fizičnem nivoju. Prav te sile zato zdaj usmerjajo našo pozornost k fizičnemu oziroma materialnemu življenju.

 

Človeštvo se torej razvija pod vodstvom bitij, ki so se pravilno razvijala in pod vodstvom tistih drugih, ki jim to ni uspelo. Jasnovidni ljudje zmorejo opazovati sodelovanje bitij teh dveh razredov v nadčutnem svetu. Razumejo lahko duhovne procese, ki se manifestirajo kot fizični dogodki okrog nas.

 

Odpreti duhovno oko ali duhovno uho duhovnemu svetu s pomočjo posebnih vaj samo po sebi še ni dovolj, da bi že razumeli, kaj se dogaja v procesih sveta. Omogoči pa nam, da vidimo, kaj je tam, da prepoznamo, da so tam duhovna bitja duše ali duhovna področja. Dodatno k temu moramo biti tudi sposobni razločevati, torej spoznati različne vrste duhovnih bitij, ki so vključena v svetovni proces. Samo z gledanjem ne moremo reči, ali se bitje duše ali duhovnega področja ustrezno razvija ali pa je bil njegov razvoj zadržan. Prav tako ne vemo, ali neko bitje pospešuje ali zavira našo evolucijo. Če razvijemo jasnovidne sposobnosti, hkrati pa ne pridobimo tudi polnega razumevanja okoliščin človeškega razvoja, kot smo jih že opisali, ne bomo nikoli mogli reči, na kateri tip bitja smo naleteli. Jasnovidnost mora biti torej vedno spremljana z jasno presojo tega, kar zaznavamo v nadčutnem svetu.

 

To je še posebno pomembno v naših časih. Ni bilo vedno tako. V zelo starih kulturah so bile stvari zelo drugačne. V starem Egiptu, na primer, so jasnovidni ljudje lahko prepoznali, h kateri skupini je bitje nadčutnega sveta pripadalo, ker je bila ta informacija tako očitna, kot bi bila bitju napisana na čelu. Jasnovidna oseba torej ni mogla pomotoma zamenjati bitij iz dveh različnih razredov. Danes pa je nevarnost napačnega razumevanja in zamenjave enega bitja z drugim zelo velika. V starih časih so bili ljudje še zelo blizu področjem duhovnih hierarhij in so lahko prepoznali bitja, ki so jih srečali. Zdaj pa zlahka naredimo napako in edini način, da se zaščitimo pred resnimi poškodbami, je ta, da vložimo trud in doumemo take koncepte in ideje, kot so te, ki jih predstavljamo tukaj.

 

V ezoteriki (ezoterizmu) je oseba, ki je sposobna videti v duhovnem svetu, imenovana jasnovidna oseba, jasnovidka ali jasnovidec. A kot sem že rekel, biti jasnoviden ni dovolj, ker je treba znati tudi razločevati. Ljudje, ki so razvili sposobnost razločevanja med bitji in dogodki v višjih svetovih, se imenujejo ‘inicirani’ ali ‘poučeni’. Iniciacija je postopek, ki nas usposobi, da razlikujemo med različnimi vrstami bitij. Ljudje so lahko jasnovidni in vidijo v višje svetove, čeprav niso inicirani. V starih časih to razlikovanje med vrstami bitij ni bilo tako pomembno, kajti ko so stare šole skrivnosti pripeljale učence do jasnovidnosti, ni bilo več velike nevarnosti za napake. Danes pa je verjetnost, da se zmotimo, zelo velika. Zato mora v vseh ezoteričnih šolanjih razvoj jasnovidnosti vselej zaključiti iniciacija. Ko postanejo ljudje jasnovidni, morajo hkrati postati tudi sposobni ločevati med posameznimi tipi nadčutnih bitij in duhovnimi dogodki, ki jih zaznajo. (Nadaljevanje čez 3 dni.)