MLADA PESNIŠKA OLIMPIJADA

0
86

JSKD OI DRAVOGRAD IN KLUB KOROŠKIH ŠTUDENTOV
v sodelovanju z Javnim zavodom Dravit in ZKD

V OKVIRU 22. PESNIŠKE OLIMPIJADE

RAZPISUJETA 11. NATEČAJ OTROŠKE POEZIJE

Natečaj je namenjen promociji poezije in širjenju literarne kulture med osnovnošolci. Cilj natečaja je mlado poezijo predstaviti širši javnosti.

PREDMET RAZPISA

Sodelujejo lahko vsi osnovnošolci od 1. do 9. razreda, ki se z ENO (1) avtorsko pesmijo, napisano v slovenskem jeziku, prijavijo na natečaj in izpolnjujejo pogoje za prijavo. Natečaj je razdeljen v 3 starostne kategorije:

1. kategorija: učenci od 1. do 3. razreda OŠ
2. kategorija: učenci od 4. do 6. razreda OŠ
3. kategorija: učenci od 7. do 9. razreda OŠ

TEMA NATEČAJA

»NASMEH«

Pesem naj čim bolj metaforično ponazarja tematiko. Učenci naj svojstveno in inovativno opišejo in z besedami oziroma metaforami orišejo, kaj jim pomeni nasmeh, komu ga najraje poklonijo,
koga z njim najraje razveseljujejo, čigav nasmeh se jim zdi najlepši na svetu ter kaj lahko z nasmehom dosežemo, spremenimo …

V današnjem hitrem svetu, ko nas pestijo raznoliki problemi in zapletene situacije, ne smemo pozabiti na prijaznost do soljudi, na veselje in na smeh. Samo tako bomo ohranili čuječnost in človeškost ter se lažje spopadli z vsakodnevnimi problemi.

POGOJI ZA PRIJAVO

– Avtor pesmi mora biti osnovnošolec, pesem pa mora biti napisana v slovenskem jeziku.
– Naslov pesmi je prepuščen avtorju. Učenci se lahko zgledujejo po pesmih otroških avtorjev, ki so ali še pišejo o podobni tematiki, vendar pesmi ne smejo vsebovati istih verzov ali celih delov pesmi.
– Pesem naj bo napisana in shranjena v programu Word, pisava Times New Roman, velikost črk 12 in opremljena z imenom in priimkom učenca ter podatki o osnovni šoli in razredu.
– Pri pošiljanju pesmi več avtorjev v enem dokumentu mora biti vsaka pesem na svoji strani, opremljena z imenom in priimkom ter razredom, ki ga učenec obiskuje.
– Prijave, ki ne bodo zadostile vsem pogojem, bodo izločene iz natečaja.

Strokovna žirija, ki jo bo izbral organizator, bo najizrazitejše tri (3) avtorje iz vsake kategorije nagradila s knjižno nagrado in priznanjem, povabljeni pa bodo tudi na zaključno prireditev
22. Pesniške olimpijade, ki bo v soboto, 6. novembra 2021, ob 18. uri, v Dvorcu Bukovje, v Dravogradu, kjer bodo lahko svojo pesem predstavili občinstvu.*

PRIJAVA

Pesem, opremljeno s podatki avtorja, naj učenci (s pomočjo staršev ali učiteljev) najkasneje do petka, 22. oktobra 2021, pošljejo na elektronski naslov: barbara.zvirc@hotmail.com, s pripisom »11. MLADA PESNIŠKA OLIMPIJADA«.

O rezultatih natečaja, podelitvi nagrad in ostalih podrobnostih bodo udeleženci (njihovi starši ali učitelji) po elektronski pošti obveščeni najkasneje do petka, 29. oktobra 2021.

Vodja projekta Pesniška olimpijada
Barbara Žvirc Vodja JSKD OI DRAVOGRAD
Robert Preglau

*Nastop v živo se lahko izvede le ob upoštevanju pogoja PCT.

** S poslano prijavo se strinjate, da se vaši podatki hranijo izključno za namen obveščanja o rezultatih natečaja in organizacijo dogodka. Rezultati natečaja (ime in priimek) bodo objavljeni na spletni strani Pesniške olimpijade, na socialnih omrežjih in v medijih.