Plesna ustvarjalnica z Nevo Kralj

0
202

PLES OSREČUJE

Osvobaja dušo in telo. Če smo se kdaj v življenju prepustili igrivosti, se osvobodili spon in zavor »odraslosti«, smo to lahko izkusilil. Vleče nas nazaj, da bi to doživeli znova. Otroci so v gibanju spontani, sproščeni, igrivi, iskreni, neposredni, naravni … to osrečuje. Profesionalno in strokovno delo s predšolskimi in mlajšimi šolskimi otroki prav gotovo zahteva drugačen pristop kot s šolsko mladino. Moj način dela in vsebina se razlikujeta od splošno poznanih plesnih šol, zato mi beseda plesna šola ne gre rada z jezika. Veliko raje rečem plesne delavnice ali plesna ustvarjalnica z Nevo Kralj, ki jo obiskujejo otroci od 3 do 8 let, razdeljeni v starostne skupine. Vzpostavimo iskren medsebojen odnos in s tem pogoje in bogat »material« za ustvarjanje. Otroci so celostna bitja in ples omogoča celostni pristop v vzgoji in izbraževanju. Povezuje telo, dušo, um in psiho. Ples se dogaja individualno, svojstveno pri vsakem posamezniku, pa vendar je ples zelo skupinsko delo, ki nas druži in povezuje in tudi zato osrečuje.

Večkrat me vprašajo, ali fantki tudi s tako radostjo plešejo kot deklice. To vnaprejšnje razlikovanje je problem odraslih, ne otrok. Če dečki dobijo plesno izkušnjo že v zgodnjem predšolskem obdobju, so sploh navdušeni in dobijo pogoje, da jo kasneje krepijo. Izživijo svojo energijo in potrebo po gibanju v pozitivni smeri.

 

V letošnjem šolskem letu preko gibanja in glasbe na plesnih delavnicah spoznavamo svet in »letimo s čarobno preprogo« od Afrike do Rusije, od Amerike do Avstralije … in nazaj domov, v Slovenijo.

 

V pomladnem času nasploh zacvetimo vsa živa bitja … ples vztrepeta znotraj nas … vedno se kaj dogaja – pustni ples, plesna družinska matineja … in ko zaokrožimo naše delo z javnim nastopom, vas zagotovo povabim.

 

Poleti načrtujem Plesne počitnice, da bi otrokom omogočila kakovostno preživljanje prostega časa in drugačno plesno izkušnjo.

 

 

In zakaj z otrokom plesati, ga spodbujati in vključiti v plesno dejavnost že v predšolskem obdobju?

Predšolski otroci so, glede na različne dejavnosti, ravno gibalno najbolj aktivni in za večino otrok v tem obdobju je najbolj primerno izzivati ustvarjalnost skozi kinestetiko. S plesom zadovoljujemo primarno potrebo po gibanju. V enaki meri razvijamo tako fizične kot psihične in tudi socialne sposobnosti. Otroci so v gibalnem izražanju svobodnejši. Svoje duševno počutje, mnogo bolj kot odrasli, izražajo s telesnim stanjem. V gibalnem izražanju lahko zaznamo specifične težave v razvoju otroka in mu pomagamo. Ples pozitivno učinkuje na izboljšanje stika z okolico in s samim seboj, izboljšuje sposobnosti samoizražanja. Ples je hkrati vzgoja za zdrav način življenja, ki nam še kako koristi kasneje, v obdobju odraščanja. Prepričana pa sem, da preko spodbujanja plesno-gibalne ustvarjalnosti prispevamo k boljšemu, kvalitetnejšemu in bogatejšemu razvoju otroka.

 

Nič ni narobe, če otroka vključimo v dodatno plesno dejavnost v popoldanskem času, če je to otroku v zadovoljstvo ter je zanj dejavnost sprostitev, ki mu daje energijo. Vendar je naša dolžnost, da se pri preobilju informacij in ponudb za otroke raje dvakrat kot enkrat prepričamo, kam in komu bomo zaupali svojo »princesko« ali »princa«. Vedno več staršev se tega zaveda, to zahteva.

 

Zdravje je vrednota, ki jo še najbolj cenimo, ko zbolimo. Kadar smo zdravi, smo srečni. In ker s plesom tudi skrbimo za svoje zdravje, lahko rečem, da je plesati sreča.

 

Naj zaključim s Shakespearovimi besedami: »SVOJO KRONO NOSIM V SRCU, NE NA GLAVI; NI POKRITA Z DIAMANTI IN JE NEVIDNA; PRAVIM JI ZADOVOLJSTVO. TO JE KRONA, KI JE BILA KRALJEM REDKOKDAJ DANA.«