Razstava Zamenjaj barvo!

0
57

 

Razstava Zamenjaj barvo! je bila prva pregledna razstava umetniške skupine BridA, ki jo je Mednarodni grafični likovni center (MGLC) v Ljubljani skupaj z obsežnim katalogom predstavil v svojem razstavnem programu leta 2011. Prenos v Bergamo nadaljuje konceptualno zasnovo razstave v Ljubljani in prvič ponuja celoviti pregled njihovega dela tamkajšnjemu občinstvu.
Otvoritev bo v torek 25. septembra ob 19. uri v Traffic Gallery, Via S. Tomaso 92, Bergamo.

 

Traffic Gallery je bila ustanovljena leta 2007 in se nahaja neposredno ob GAMeC (Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo). Galerija se je v razmeroma kratkem času razvila v pomembno referenčno točko severne Italije na področju podpore in promocije sodobne umetnosti, predvsem intermedijske umetnosti, video umetnosti, street arta in drugih oblik urbane umetnosti.

 

Na razstavi bo predstavljen tudi katalog, ki je izšel v okviru razstave Zamenjaj barvo! v MGLC.

Katalog v slovenskem in angleškem jeziku je uredil kustos Božidar Zrinski. Vsebuje obsežno slikovno gradivo umetniških projektov, besedili B. Zrinskega, Ide Hiršenefelder ter intervju Domenica Quarante.

 

BridA*

Petnajstletno timsko delo; procesualnost, analitičnost in sistematičnost; odprt prostor, intervencija, vključevanje publike; raziskovanje informacije in njene večplastnosti; odpravljanje pasivne percepcije umetniškega dela in vloge umetnika kot kreatorja; transparentnost ustvarjanja likovnega dela; provokacija; humor. To je na kratko BridA / Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica.

BridA se je ustanovila leta 1996 na Akademiji za likovno umetnost v Benetkah, kjer so člani skupine tudi doštudirali. Njihovo delo temelji na razmišljanju o procesih in vlogah v okviru sodobne umetnosti, na načelu umetniškega povezovanja in skupinskega delovanja, na raziskovanju in projektih, ki vključujejo sodelovanje z raznimi drugimi umetniki, strokovnjaki, ustvarjalci. Označuje jih angažirano delo v lastnem kraju, številne povezave z raziskovalnimi inštituti in univerzami, uspešni nastopi v tujini, lasten program artist in residence itd. Njihov zadnji projekt je sodelovanje v projektu Time For Nano, ki poteka pod okriljem EU, in se osredotoča na komunikacijo in približevanje najmlajšim ter ozaveščanje o nanotehnologiji. BridA živi in dela v Šempasu.
Bridini projekti kažejo enotni sistem razmišljanja in priprave umetniških del, ki ga najbolje razumemo, če tudi samo stopimo vanj in ga izkusimo. Dela temeljijo na diskusiji, skrbnem načrtovanju in profesionalni izvedbi. Zaznamuje jih nenehno prehajanje iz dvodimenzionalne likovne površine v tridimenzionalni prostor. BridA likovno delo obravnava kot odprt prostor, v katerem krožijo razne informacije, intervencije gledalcev pa ga lahko vseskozi dograjujejo in vplivajo na končen rezultat.
Kljub uporabi novih medijev, visokih tehnologij in znanosti, se niso nikoli odpovedali risanju in slikanju. In kot sami zatrjujejo, nov medij ali nova tehnologija tudi nikdar nista bila vzgib, prej pot za realizacijo novega projekta.

* Nenavadno ime ima, kot razlagajo člani, tako kot njihovi projekti procesualno in eksperimentalno tendenco, postaja sinonim za način njihovega dela in ustvarjanja.

 

* * *

Informacije


Mednarodni grafični likovni center (MGLC), Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana, Slovenija