Verz za današnji dan

0
60

Ob nakupu knjig v Konzorcij, sem prebrala še verz na papirnati vrečki, kamor so mi zavili knjige:

»Niso vse knjige za

vsakega in ne ob vsakem

času. Nekatere moraš

brati mlad, druge star.

(Miha Mazzini: Zvezde vabijo)

Na fotografiji Dunja Krajnc