Vloga medijev pri izobraževanju prebivalstva

0
218

Droge in mediji

 

O najrazličnejših oblikah zasvojenosti lahko beremo v različnem strokovnem (časopisnem, revijalnem) in poljudnem tisku ali prisluhnemo televizijskim in radijskim novicam (oddajam).

Vloga medijev – informiranje ljudi – je zelo pomembna. Poročajo lahko na strokovni način, a tudi razumljivo širšemu krogu ljudi, s tem pa veliko pripomorejo k zdravstveni poučenosti prebivalstva.
Lahko pa se zgodi ravno obratno. V skrajnem primeru lahko mediji na posameznika vplivajo tudi destruktivno – ko mu ne uspe ponotranjiti družbenih vzorcev obnašanja. Posameznik se lahko zapre vase in mediji mu služijo kot pripomoček za beg iz realnosti. Simbolično bi v tem primeru lahko pripisali medijem vlogo droge.

Mediji s svojevrstno organizacijo, vplivom in pomenom sooblikujejo in tudi spreminjajo družbeno realnost. Oblikujejo podsvet z lastnim kognitivnim stilom.

 

 

Viri: dr. Dušan Nolimal, Vladimira Rejc: Pogovori o drogah, Reprostudio S