Različne oblike zasvojenosti

0
112

Zakaj se ne bi omamljali? Številni pevci, igralci,
pisatelji, pesniki, politiki so se od nekdaj omamljali. Poleg tega pa so bili
še uspešni in slavni zaradi svojega dela.

Vedno več mladih, deklet in fantov, se omamlja vsaj ob koncu
tedna in eksperimentira z različnimi drogami.

Kaj sploh je zasvojenost?

Zasvojenost z
alkoholom, tobakom in drugimi drogami je bolezen nezdravega življenjskega
stila, ne pa psihiatrično obolenje …

(dr. Dušan Nolimal:
Pogovori o drogah, str. 94)

 

Dejavniki tveganja so med seboj povezani. Škodljiva uporaba
drog je mednarodni problem, izjema ni niti Slovenija.

 

Naraščanje drog med mladimi vse bolj narašča. Ob koncu tedna
in v počitniškem času toliko bolj.

Družba za to krivi starše, učitelje, vzgojitelje.

 

Kar se dogaja
mladoletniku takrat, kadar mu je droga dostopna – dostopna je danes žal
vsakomur – je odvisno od tega, kar se je dogajalo že vse prej. Od tega, kar se
je dogajalo v njegovi družini, kako je razvijal svojo vero vase, svoje zaupanje
v druge ljudi, svoje komunikacijske sposobnosti…; kako zna obvladati stres,
kakšen odnos ima do svojega telesa, pa do zdravja, pravega načina življenja …

(dr. Martina Tomori:
Pogovori o drogah, str. 97)

 

Danes številni mladi ne vedo, kaj bi počeli s sabo, kako bi
kakovostno preživljali prosti čas, katero šolo (študij) bi izbrali.

Preventiva v šoli, kakovostni pogovori v družini pa so zelo
pomembni že od najnežnejšega obdobja.